torsdag, april 09, 2015

Härskarteknik när argumenten tryter

Insändare i Östra Småland 10 april 2015 (replik till B Dahl (V) 9 april)
Att fritt få diskutera vad som sker med våra gemensamma angelägenheter är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. När vi i F! ifrågasätter resultaten av decenniers jämställdhetsarbete och konstaterar att det inte ännu har fått tillräckligt avtryck i kommunens styrdokument med stort S, nämligen budgeten, så gör vi det utifrån en analys. Det har gjorts massor, vilket vi också med glädje konstaterat, men var är de politiska prioriteringarna? Exempelvis kan man undra varför de delade turerna i omsorgen blir fler istället för färre och varför (kvinnliga) förskollärare anställs på deltid och (manliga) tekniker på heltid? Vi misstänker vad svaret skulle bli.

Det gemensamma, alltså bland annat kommunen, är ingen personlig privat verksamhet. Allt som händer där måste få debatteras. Det handlar ju om förvaltning av allas tillgångar och uppdraget är att klokt och öppet hushålla med dem. Vi kritiserar alltså ingen person. Vi kritiserar resultat och strukturer, men kanske är det ibland svårt att förstå skillnaden när man ser sig som ett med verksamheten. Det där med att hålla isär sak och person har aldrig varit en väl utvecklad kompetens i politiska kretsar, och i Kalmar går utvecklingen inom området tyvärr åt fel håll.

Det är sällan behovet av förnyelse i Kalmarpolitiken framstår tydligare än vid läsningen av Dahls (V) insändarreplik. De härskartekniker som där används av jämställdhetsansvarigt kommunalråd hör inte hemma i demokratiska sammanhang, men brukas tyvärr ofta när de seriösa argumenten tryter. Det fria samtalet måste tvärtom utvecklas och nya perspektiv måste ta plats. Det är så vi bygger ett både hållbart och jämställt samhälle, inte genom förlöjligande, undanhållande av information eller påförande av skuld och skam.

Birgitta Axelsson Edström och Annika Roskvist Stahre

Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: