fredag, september 05, 2014

En ny ryggsäckJag har skaffat mig en ny ryggsäck. Den är som ni ser översållad med lila och rosa hjärtan. Den är ganska lätt att bära dessutom. I den ligger ett medlemskap i Feministiskt initiativ och en hel del åsikter och ännu mer vilja att förändra samhället i rättvis riktning. Det är ju precis det politik handlar om, att gå samman och tillsammans bygga ett samhälle som håller.

Jag tror att många behöver byta ryggsäck, också vårt samhälle i stort. Vi har en massa normer som vi förväntas följa och föreställningar om att ”så kan man inte göra” eller ”så har vi aldrig gjort” som begränsar våra möjligheter. Det är dags att vi skärskådar dem och ser om det verkligen inte går att utföra saker annorlunda, eller kanske helt enkelt inte göra dem alls utan välja att göra annat. Samhället är ju vi tillsammans med alla våra olikheter, och det är vi som tillsammans har ansvaret för att utforma den gemenskap vi själva är en del av. Det kanske låter både blåögt och svårt? Ja, det sitter naturligtvis en massa hinder i vägen för att börja bygga, men de kan arbetas bort och vad gäller blåögdheten så är det i varje fall MINA blå ögon jag ser med, inte någon annans.

Vi måste börja utmana vår samtid! Stämmer vår självbild? Är Sverige, och Kalmar, ett jämställt och öppet samhälle som respekterar mänskliga rättigheter för alla? Kan alla, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap, utveckla sin fulla potential? Svaret är nej, och det duger inte. Så länge vi inte kan svara ja på dessa frågor så har vi arbete kvar att utföra. Det första vi kan göra är att byta ryggsäck och börja se på vår samtid utan att bära på alla förutfattade meningar om hur det alltid har varit och därmed också ska vara.

Det är där vi börjar. Det är dags nu, för ett nytt sätt att se på världen och på varandra och för att ge varandra chansen att bli de människor vi är menade till. Visst hänger du också med?

Inga kommentarer: