måndag, september 15, 2014

1946 års skolkommission, en fräsch idé?


År 1946 tillsattes en skolkommission. Dess första ordförande var dåvarande ecklesiastikministern Tage Erlander (S). En av de allra tydligaste utgångspunkterna var de historiska erfarenheterna - på den tiden hittade vi dem nära i både tid och rum - av hur den ena europeiska demokratin efter den andra föll och ersattes med diktatur, på flera håll på grund av att demokratin inte kunde upprätthållas i samhällen där den demokratiska skolningen var svag . Den nya skolan som var målet med kommissionens arbete skulle därför utbilda demokratiska medborgare som ”vaccinerades” mot rasism och människoförnedring. Skolkommissionen skrev vidare att eleverna skulle lära sig att leva i fred tillsammans med andra människor, oavsett social klass, ras, hudfärg eller religion. Segregeringen mellan eleverna, och i förlängningen mellan människor och samhällsklasser, skulle motarbetas genom att alla svenska ungdomar gick i samma skolform i 9 år och därmed också skaffade sig en gemensam referensram samt lärde sig att samarbeta över gränser i socioekonomiskt avseende.

1946 års reformivrare, det var naturligtvis främst män, tänkte dock utan tvekan mer på det samhälle deras barnbarn skulle leva i än de tänkte på nästa val. Framför allt så ville de skapa en skola som skulle kunna utgöra ett av de allra viktigaste fundamenten i samhället för en hållbar demokrati. Eleverna skulle lära sig att slå vakt om människans värde och värdighet, en av grundstenarna i ett modernt och demokratiskt samhälle.

Kanske är det dags nu, den 15 september 2014, att vi tillsätter 1946 års skolkommission igen med ett liknande uppdrag? Jag menar alltså: Vi kan inte deppa ihop. Det är inte konstruktivt. Vi måste se till att bygga långsiktigt och lära oss av historien. Det ÄR möjligt om man vill.

Inga kommentarer: