onsdag, maj 08, 2013

Valfrihet inom kommunens ram!

Om Kalmar kommun ska kunna höja kvaliteten inom äldreomsorgen krävs det att vi satsar på mångfald och varierade boendeformer. Det är något vi har varit överens om i majoriteten tidigare, men nu går utvecklingen tyvärr åt andra hållet. Det är svårt att hålla budget om vi har små boenden, och därför byggs större enheter. Det är i och för sig positivt och nödvändigt med fler platser, men det är inte rimligt på längre sikt att mindre boenden läggs ner. Det senaste exemplet rör vård- och omsorgsboendet Riddaren i Funkabo. Jag var ensam i omsorgsnämnden om att rösta emot nedläggningen, och jag noterar att beslutet som togs av nämnden väcker både frågor och oro hos boende och anhöriga, senast här i en insändare undertecknad Inga-Lill Lindström-Karlsson. Jag beklagar det. 

Valfrihet blir allt viktigare både för äldre och för oss andra som ännu inte har nått den ålder då vi behöver extra stöd för att klara vår vardag. Valfrihet är INTE detsamma som privatisering. Valfrihet i det här fallet betyder att man ska kunna välja mellan olika alternativ, och en kommun som säger sig vilja ge sina medborgare god kvalitet i kommunal välfärdsverksamhet måste kunna erbjuda en mångfald av boendeformer. Alla äldre tycker inte likadant, precis som vi andra är olika och har olika behov och krav.

Jag kommer att fortsätta att jobba för valfriheten inom kommunens äldreomsorg. Det kan betyda att budgeten på kort sikt ser alltför stram ut, men på längre sikt är det en nödvändighet om vi ska kunna bedriva äldreomsorg värd namnet som uppskattas av våra äldre. Visst har vi ett bekymmersamt läge med resursbrist i många av Sveriges kommuner, men att bromsa sig ur en uppförsbacke har aldrig varit och kommer aldrig att vara framgångsrikt. Här behövs visioner och vilja, inte kapitulation.

Birgitta Axelsson Edström (V)
2:e vice ordf Omsorgsnämnden Kalmar

Inga kommentarer: