måndag, augusti 29, 2016

TACK från oss! Nu ser vi framåt!

Debattartikel införd i Barometern 29 augusti 2016 och Östra Småland 9 september 2016
Det är med mycket stor tillfredsställelse som vi i styrelsen för Byteatern Kalmar Länsteater häromdagen inledde höstens arbete. För allra första gången slapp vi diskutera ”Lokalfrågan: Hur går vi vidare?” och kunde istället prata om ”Lokalfrågan: NU går vi vidare!”. En stor om- och tillbyggnation av vårt befintliga teaterhus i Kalmar hamn, numera i universitetets omedelbara närhet, och med en säkrad hyresperiod på 25 år gör att vi vågar planera för såväl kvalitativ som kvantitativ utveckling. Äntligen!

Det har varit en lång resa. Vi kan erkänna att det ibland har verkat som om chansen att kunna nå resultat har varit ungefär en på miljonen. Vi har under årens lopp varit med om att utreda mängder av alternativ. Under de sista åren har vi tittat närmare på såväl nybyggnationer av ett gemensamt kulturcentrum som möjligheterna att flytta Byteaterns verksamhet till byggnader som gamla posthuset på Sveaplan och den sedan länge uttjänta brandstationen. Av olika skäl har det inte varit möjligt att gå vidare med något av dessa alternativ. Vi lägger nu den resan bakom oss och ser framåt! Ett nytt teaterhus med utökad verksamhet ger inte bara mer teater på plats. Det skapar främst möjligheter för fler produktioner vilket kommer att gynna hela Kalmar län. Vi ser dessutom under hösten fram emot en fortsatt dialog med landstinget om våra verksamhetsmedel.

Byteatern har under de gångna två åren arbetat intensivt med att specificera vilka behov som behöver tillgodoses för att länets invånare ska kunna erbjudas angelägen regionalt producerad och professionell scenkonst även i framtiden. Styrelsen sammanställde under våren 2015 en sådan punktlista. Den innehåller önskemål om en samlad verksamhet i ett hus, två spellokaler varav en ska vara så stor att större produktioner ska kunna göras, tillräckligt med repetitionslokaler för att repetition och scenbyggnation ska kunna ske samtidigt, utrymme för pedagogisk verksamhet och fungerande logistik med service, scenyta och verkstäder i markplan samt en publik mötesplats med möjlighet till café och servering. Dessutom har styrelsen framhållit vikten av en säker utemiljö. De barn och ungdomar som kommer till Byteatern ska kunna känna sig välkomna och trygga inte bara innanför teaterns väggar utan även utanför. Det sistnämnda är och har varit ett stort problem då tung trafik passerar entrédörren och situationen har, speciellt när yngre barn har gästat oss, upplevts som riskfylld. Samtliga av oss formulerade behov kan tillgodoses åtminstone i någon mån med den lösning som presenterades i början av sommaren. Vi noterar med tacksamhet att även en förbättring av utomhusmiljön nu finns med i planeringen!

Många är de krafter som under åren har arbetat för Byteaterns sak. Personalgruppen och teaterledningarna har under årens lopp gjort och gör fortfarande stora insatser för en bättre teatermiljö. Vår publik och våra föreningsmedlemmar har, trots alla bekymmer med den fysiska tillgängligheten, troget gästat våra föreställningar och vår övriga verksamhet och inspirerat oss att jobba vidare. Regionförbundet, Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun har kunnat hitta möjliga samarbeten vilket har gett resultat. Vi riktar ett varmt tack till alla som har bidragit!

I höst med premiär den 16 september ger Byteatern just ”En på miljonen”, en lokalt producerad föreställning med innehåll direkt hämtat från våra kommuninvånare. Vi alla bär på historia och erfarenheter. Dem kan vi inte ändra på, men vi kan använda dem när vi skapar och utvecklar vår framtid. Det gäller både människor och teatrar. Vi hälsar alla välkomna till föreställningen och till Byteatern!

Styrelsen för Byteatern Kalmar Länsteater genom

Birgitta Axelsson Edström, ordförande

Inga kommentarer: