måndag, oktober 05, 2015

"Man måste ju vara lite modern"

Det hinner hända en hel del när man är på resande fot, om än enbart för en liten helg. Vänsterpartiet i Kalmar har nu lagt förslag på försök med förkortad arbetstid, eller man har åtminstone sagt i media att man vill göra det. Jag säger som Gert Fylking: Äntligen!

Det finns goda exempel från andra håll som har börjat testa detta tidigare. Man kan tänka sig att kolla Göteborg och Mölndal. Umeå är också framme i den här frågan. Jag är övertygad om att vinsterna är större än förlusterna, om man nu kan tala om förluster när det handlar om förbättringar i välfärden.

Men, man är ju lite sent ute. Om man hade vågat ta upp den här frågan tidigare (men det vågade man inte) så hade man sluppit denna eviga långbänk om "Rätt till heltid" som har avsetts att genomföras utan budgetförstärkningar. Detta är ett reformarbete som har tagit oerhört mycket kraft och energi från verksamheten. Konsekvenserna är stora. Vi har en sämre arbetsmiljö, oroande höga sjukskrivningstal och en rörig hemtjänst med alltför många olika människor hemma hos varje hemtjänsttagare. Schemat har nämligen inte kunnat läggas på annat sätt när färre händer och huvuden ska täcka upp växande behov under hela dygnet. Dessutom har otyget med delade turer återuppstått. Vänsterpartiet har tillsammans med samarbetspartierna under en lång rad av år ålagt äldreomsorgen besparingar på 10 mkr årligen (visserligen det senaste året 5 mkr...) och det har naturligtvis spätt på svårigheterna.

Om Vänsterpartiet hade stått upp för en feministisk politik som menar allvar så hade man inte väntat med det här förslaget till 2015 när man "får" tillfälligt förstärkta statsbidrag till äldreomsorgen från staten. Man hade istället sett till att fördela de resurser man har enligt en feministisk agenda.  Istället har man gjort tvärtom. Man har sparat på äldreomsorgen, där mestadels kvinnor jobbar, och flyttat resurserna till andra kommunala sektorer. Men, det kan ju aldrig vara för sent att ändra sig!

Rättvisa är inte något som är viktigt bara när det finns ett överflöd. Rättvisa är högaktuellt HELA tiden, och absolut inte minst när det är kris på resurser. Varför skulle det vara viktigare att bevara både orättvisor och snedfördelning när det är tomt i skattkistan? Om resurserna inte räcker, är det ÄNDÅ så att den som har ska ha mer och att den som inte har inte ska ha något alls då heller? Allvarligt talat, är det NÅN med hjärtat på rätta stället som tycker att det är OK? Ändå så är det precis så politiken fungerar i det här fallet. Feminism, rättvisa och jämställdhet måste man "ha råd med". Snedfördelningar som gynnar den som redan har kostar tydligen inget.

Jag tror att vi KAN ändra skutan. Jag tror att det GÅR att förena välfärd, lön att leva på och ett mänskligt liv med tid till annat än stress om man bara vill, och det är ju självklart bra om det är fler som vill! Men faktum kvarstår: Om viljan och modet hade funnits hos Kalmars fullmäktigepartier så hade man sluppit sätta kvaliteten och arbetsmiljön inom äldreomsorgen i strykklass och man hade dessutom kunnat behålla sin egen trovärdighet i välfärdsfrågorna. Den chansen sumpade man dock.

Men, som sagt: Jag tror på framtiden. Jag tror att det går att komma på rätt köl, men jag tror också att lösningen till stor del ligger inom begreppen generation, kultur och genus och där finns en läxa att göra. Med tiden kan nog de gamla partierna också förstå det. "Man måste ju vara lite modern" som Gudrun Schyman en gång i TV sa till forne KD-ledaren Alf Svensson.

Inga kommentarer: