måndag, oktober 26, 2015

Kalmar, ta chansen!

Debattartikel i Barometern 26 okt 2015
På flera håll argumenteras nu för en arbetstidsförkortning. Praktiska försök i den riktningen pågår. Sverige har möjlighet att sätta människans behov främst och utmana den norm som så många idag tror är lika tvingande som en naturlag, nämligen den som säger att en arbetsdag ska vara åtta timmar och en arbetsvecka 40 timmar.

Normen leder till att främst kvinnor, som idag har de tyngsta yrkena i vården och omsorgen, far illa. Stress, hög arbetsbelastning och psykiska påfrestningar är de vanligaste formerna av besvär på jobbet enligt Arbetsmiljöverket. Mest utsatta är kvinnodominerande sektorer som vård, omsorg och utbildning. Sjuktalen är mycket höga och de pressande arbetstiderna tar inte bara död på arbetstillfredsställelsen utan sänker också kvaliteten. Det drabbar inte bara de anställda, utan även patienter som är i behov av vård och äldre som behöver omsorg. Välfärden har problem!

Det är en ohållbar utveckling att fortsätta odla på myten att tillväxt med nödvändighet måste kosta i termer av utslitna människor med raserad hälsa. Inte kan välfärd värd namnet på allvar innebära enbart ekonomisk tillväxt till priset av att de som arbetar inom vård och omsorg ska slita ut sig? Det är dags att vi lanserar ett feministiskt välfärdsbegrepp. Ett sådant kräver en ny syn på relationen mellan arbete och fritid. För att komma till rätta med den ”tidsfattigdom” som präglar många människors vardag måste den traditionella synen på arbetstid ifrågasättas. De normer som styr samhällets tidsuppfattning måste belysas med utgångspunkt i mänskliga behov. Vi måste kunna utvecklas som människor, ta föräldraansvar, umgås med nära och kära, bygga en bra hälsa och förebygga stress. Feministiskt initiativ vill därför bygga ett samhälle där människor tagit tillbaka makten över tiden. Sex timmars arbetsdag är en väg att gå. Vi vill se en stegvis arbetstidsförkortning ner till 30 timmar samt lagstifta om en generell arbetstidsförkortning.

Det är dags att på allvar ställa frågorna om arbetstid, arbetets innehåll, värde och omfattning och arbete för alla. En ny syn på arbete ser arbetet som en naturlig del av livet, liksom familj och/eller vänner samt vila och rekreation. Allt hänger nämligen ihop och bildar den näringskedja som skapar försörjning, hälsa och välbefinnande. Vi ska inte, vilket verkar vara den allmänna uppfattningen i styrande kretsar, välja antingen eller, det vill säga antingen försörjning eller hälsa. Vi måste ha möjlighet att få både och. Sådant är ett samhälle som är till för människans bästa. Sådant är ett modernt feministiskt samhälle. Sådant är ett samhälle som ser det absurda i att övertidsuttaget motsvarar 150 000 heltidstjänster (enligt TCO 2012) medan 370 000 människor går utan arbete (enligt SCB augusti 2015). Vi måste välja en ny väg för att komma framåt!

I Göteborg, i Mölndal och i Umeå pågår försök inom olika sektorer med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Nyköping och Örnsköldsvik är också på väg. Resultaten hittills visar på många positiva effekter. Det är hög tid att pröva även i Kalmar. Vi från Feministiskt initiativ i Kalmar säger till Kalmars fullmäktigepartier med makt att förändra: Tänk om, gör rätt! Tiden borde vara inne för mod och vilja i arbetstidsfrågan! Avfärda inte möjligheten att göra Kalmar till en framåtsträvande modern kommun där människor har möjlighet att ha hela, välmående och fungerande liv samtidigt som de kan försörja sig!

Birgitta Axelsson Edström
Frida Hagman Svensson
Talespersoner Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: