måndag, oktober 19, 2015

Det kanske är demokrati det också

Bättre sent än aldrig. Det är slutsatsen efter att ha öppnat dagens Östra Småland. Äntligen har då Vänsterpartiet (om än genom en ersättare i socialnämnden och inte genom sin beslutande ledamot) reagerat på planerna att privatisera all personlig assistans inom socialnämndens verksamhetsområde, men det krävdes alltså att de anställda tog striden först i lördagstidningen. Fram till idag har det nämligen varit helt tyst från politikens sida när det gäller ifrågasättanden av utredning och förslag. Inte en enda liten viljeyttring ens i form av en protokollsanteckning (vilket numera av allt att döma är det starkaste man kan eller får använda som vänsterpartist i Kalmar kommun) går att finna i protokollen. Utredningen tickar på, och vi står väldigt nära ett avgörande. Kan man påvisa att det går att spara in 7 mkr på åtgärden så kan vi nog lugnt och sansat utgå från att den är så attraktiv att den vinner gehör i en kommun som ständigt sätter kapitalet framför kvalitet, kontinuitet och rimliga arbetsvillkor.

Vänsterpartiet har dock förlorat sina möjligheter till påverkan. Förslagen som röstas igenom, ett efter ett, vinner nämligen majoritet även utan deras medverkan. Det räcker att S och C är överens, och det är de, särskilt veckan efter älgjakten ;-) I de flesta fallen så hakar ett eller flera partier utöver de två dessutom på i ärendena (ingen vill ju vara bakåtsträvare och ständig nej-sägare utom Folkpartiet som ändå kör sin linje hyfsat konsekvent utan att bry sig om den ganska ohemula mobbningen som man utsätts för), och då blir majoriteten överväldigande.

Enda orsaken till att V får vara med i den styrande koalitionen är nog, om jag får försöka mig på en liten gissning efter över 20 års erfarenhet, att det är enklare att ta en offentlig debatt vänsterut i ett par viktiga frågor än att riskera att få den i alla frågor. Den skillnaden lyckas nämligen S skaffa sig genom att erbjuda ett antal större arvoderade uppdrag och ett värmande knä vid jaktbrasan.

Så styrs Kalmar idag anno 2015. Tja, det kanske är demokrati det också, på sitt sätt. Jag hoppas dock på en förändring i feministisk riktning i valet 2018. Vi behöver nämligen folk som på allvar fattar sin mission i kommunpolitiken.


Inga kommentarer: