fredag, december 19, 2014

Tack alla, men särskilt omsorgen!

Då har jag avslutat mina år i kommunpolitiken. Enbart en protokollsjustering återstår, sedan är det finito. Och ja, det känns. Tjugo år sätter sina spår. Åtskillig energi har lagts ner på otaliga möten, debatter, skrivningar, artiklar, dagordningar, insändare, protokoll, budgetförberedelser och allt annat. Det kommer säkert att bli tomt i livet ett tag, men skrivandet kommer jag att vidmakthålla. Det där är ju min arena, det vet jag, men visst får det en annan inriktning framöver.

Jag vill tacka alla goda krafter som jag har mötts av och arbetat med under de här åren. Barn- och ungdomsnämnden med förvaltning och kultur- och fritidsnämnden med förvaltning har jag tillbringat mest tid tillsammans med. Stort tack alla! Visst var det både "ups and downs" under årens lopp, men så är det ju med livet. Kalmarsunds Gymnasieförbunds styrelse (tidigare under ett par år var benämningen "direktion") har jag tillhört i några omgångar, och inom den styrelsen har också skett en viss utveckling framåt och bakåt i flera avseenden. Vi kan väl använda den kände Dag Sandahls uttryck från ett stiftssammanhang för ett tag sedan: Det var kanske inte bättre förr, men det är sämre nu. ;-) Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med kompetent personal får jag inte heller glömma, liksom kommunledningskontorets personal som på alla sätt och vis har försökt hantera sitt i många fall mycket svåra uppdrag. Heder åt er som är kvar och heder åt er som har gått vidare till andra uppdrag!

Sist men absolut inte minst vill jag tacka Kalmars omsorgsförvaltning och kamraterna i omsorgsnämnden, främst Steve, Margreth och Folke som har varit medspelare i presidiet. Det har varit fyra mycket utvecklande och lärorika år, fyllda med diskussioner och respekt. Vi har långt ifrån alltid haft samma åsikter, men det har funnits en grundläggande respekt för att det är just därför vi faktiskt har haft våra uppdrag. LOV-diskussionen är väl det allra tydligaste exemplet på detta. Där fanns en djup oenighet, men vi lyckades skilja på sak och person. Det är en kompetens som inte är så välutvecklad på alla håll. Sedan var det nog i ärlighetens namn så att det inte bara handlade om oenighet mellan partierna i den här frågan. Här fanns en hel del problem inte bara inom partierna utan även inom personerna... men det är spekulationer från min sida. Förstås.

Hur som helst: Omsorgsförvaltningen har burit mig igenom dessa fyra i övrigt mycket traumatiska år. Från allra första kontakten i januari 2011, när jag försökte finna mig tillrätta i ett politikområde som mitt dåvarande parti ansåg passande för kvinnor till skillnad från sådana som hanterar kommunens utveckling i stort, till dags dato har jag känt mig välkommen, uppmuntrad och uppskattad. Under min depression och den behandling som jag genomgick under 2012 var det oerhört värdefullt att ha en sådan uppbackning på det professionella planet, en professionalitet som behöll professionaliteten men samtidigt lade till värme och stöd. Ni kanske inte visste om det, men det är min alldeles sanna upplevelse. Äkta människor ser och agerar, även om man inte vet om det själv. Stort tack! Stort tack också för allt tålamod med en ny nämndspolitikers många gånger dumma frågor, ivriga ideologiska inlägg och i många fall orealistiska önskemål om snabba åtgärder och resultat. Ni har betytt mycket för balansen!

Och förstås, tack för den fina blomman som jag fick igår inför den där dagen som, trots att jag inte vill, verkar komma om någon vecka. Jag skickar här ett litet foto som tack, en hälsning från tomtemor själv som nu ska försöka hålla liv i brudorkidén och samtidigt hitta ett nytt liv utanför Kalmars kommunpolitik. STORT VARMT TACK, GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Och ja, jag vet, gårdagens budgetbeslut var inte roligt. Mycket jobb väntar den närmaste tiden, och de kommande åren ser inte så mycket ljusare ut, men att inte fatta något beslut igår hade medfört ännu större bekymmer. Tomtens paket är inte bara mjuka, en del är hårda också, speciellt i tider av en maktägande fullmäktigeförsamling som alla verkar ha fått en osthyvel i förskottsjulklapp... Hur tänkte han där, den där röde Tomtegubben???

Inga kommentarer: