tisdag, december 23, 2014

Osthyveln är inget redskap för rättvisa

Tomtegubben har varit hos Kalmars kommunfullmäktige och delat ut julklappar: Nya vassa osthyvlar. De kom nog som en skänk från ovan i ett trångt ekonomiskt läge. Nu kunde man ju med osthyveln skära ner på alla nämnders budgetar med samma andel alltmedan nämnderna förbjuds att vidta åtgärder som leder till väsentlig sänkning av servicenivån. Naturligtvis ställer vi andra oss frågan i vilken verklighet den lever som tror att besparingar i den här omfattningen ska gå obemärkt förbi? Nu när nämnderna bara ett par dagar efter fullmäktiges budgetbeslut ska ta ansvar för sin verksamhet och anpassa den efter de ekonomiska ramar som har givits, så kommer signaler uppifrån om att man ska vänta med att fatta beslut. Då visar kommunens ledande företrädare att man inte riktigt har förstått det elementära: För det första så påverkar krympta ekonomiska ramar verksamhetens omfattning och kvalitet. För det andra så drabbar politisk passivitet de äldre och de anställda ännu mer. Om inte besparingsåtgärderna (för det bör väl stå utom tvekan att sådana måste vidtas?) kan verka under större delen av året så måste man ju göra ännu större neddragningar längre fram. De 20 miljoner kronor som omsorgsnämnden nu måste spara in under 2015 för att vara i balans till 2016 då ännu en besparing ska genomföras kan lätt bli både 30 och 40 om besluten skjuts på framtiden. Så fungerar det nämligen: Ju senare beslut, desto senare effekt och desto större och mer kännbara åtgärder.

Omsorgsförvaltningen har ett svårt läge och har de senaste åren sparat in mellan fem och tio miljoner kronor årligen. Nu kommer det krav på ytterligare 20 miljoner under 2015. Den som tror att detta kan genomföras utan kännbara åtgärder lever i det blå, så rödgrön han är. Jag blir besviken men tyvärr inte förvånad över taktiken: På måndagen klubbas en hyvlad budget igenom. På torsdagen vill man inte kännas vid de konsekvenser den får, trots att man varit välinformerad om hur prioriteringarna har gjorts tidigare år. Det har varit tydligt för alla: Träffpunkterna har räddats i sista stund under flera års tid. En frivillig icke-lagstadgad verksamhet lever alltid farligare än den verksamhet som måste finnas enligt lag. Nu gick det inte längre. 20 miljoner måste ju sparas in, och det ska ske samtidigt som vår äldreomsorg ska kännas trygg, säker och långsiktig. Vi tog det ansvaret i torsdags.

Kalmars budget för 2015 förmår helt enkelt inte skapa mer rättvisa. Osthyveln har aldrig varit och blir aldrig ett effektivt redskap i arbetet för att skapa en rättvis, jämlik och jämställd värld, vad den röde tomten än säger. En rejäl omfördelning, som stärker den kvinnodominerade omsorgssektorn och som kan ge oss möjlighet att ge våra äldre den trygghet de har rätt till, kräver helt andra redskap än en osthyvel. Det redskapet saknar fullmäktige. Osthyveln är istället det självklara valet för den politiker som vill konservera rådande orättvisor. Dessutom är den lätt att hantera utan risk för skador för användaren. Osten blir dock bara mindre och till slut når man den illasmakande paraffinkanten. Det kanske är på sådan bitter föda vi, vår välfärd, våra brukare och vår personal ska leva fram till valet 2018 då vi kan få in fräsch, frisk och feministisk politik i Kalmars kommunfullmäktige?

Birgitta Axelsson Edström, avgående 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden och numera föreslagen  lokal talesperson för Feministiskt initiativ

Inga kommentarer: