onsdag, december 31, 2014

Rubrikjakten

Nu blev det helt enkelt bara för mycket... Har man varit medlem i storebrorspartiet i typ hela livet, suttit i riksdagen och i kommunfullmäktige i hundra år och fortfarande har kontakter med "HSB", då duger det inte att jaga rubriker istället för resultat! Ta kontakt, jobba för att idiotiska budgetbeslut omvandlas till nåt som är hållbart inför framtiden, våga ta striden på de arenor där man kan nå framgång och, framförallt, sluta upp med dubbelspelet! Det gäller för Kronblom, och det gäller också för alla andra med liknande mentalitet.

Sedan skulle det sannerligen inte skada med lite erfarenhet från nämndsordförandeuppdrag innan man blir kommunalråd. Bland de tre vicevise männen i den här kommunen är detta en bristvara. Är det så illa att man inte ens fattar att kommunens budget påverkar nämnderna? Ja, jag måste säga att jag faktiskt undrar på riktigt. En vill inte fatta beslut som följer fullmäktiges budget utan vill vänta och se (för att sedan naturligtvis vara tvungen att vidta ännu hårdare åtgärder vilket alla utom vissa förstår), en hävdar att nämnderna ska fatta beslut och att budgeten ligger fast och en tredje vill rädda träffpunkten i Trekanten eftersom han bor i byn. Känns det rörigt? Ja, det är väl det minsta man kan säga. Lägg därtill en diskussion i ansvarig omsorgsnämnd där tillträdande ordföranden inte hade något att tillägga och en påfäljande votering där en sosseledamot röstade fel. Ja, så var det. Det fanns inget stöd för alliansens förslag i S-gruppen, det var en missuppfattad voteringsordning. Då är det inte bara rörigt, det är nånstans i närheten av kaos.

Planen är förstås följande: Svåra och kännbara beslut ska fattas dels av en avgående nämnd, dels på grundval av en budget som läggs under mandatperiodens första år. Då hinner ju folk glömma det mesta fram till nästa val. Så cyniskt kan den politiska ankdammen fungera. Nämligen. För att vara ännu mer cynisk: Kanske är detta en strategi som mer än gärna används när det gäller just äldreomsorgen.

Jag är glad över att ha fått vara med i omsorgens utveckling under fyra år. Jag har lärt mig oerhört mycket, och jag har fått en ännu större förståelse för hur det är att vara i och driva en livsviktig verksamhet men inte bli lyssnad på. Från och med i morgon är det andra människor som ska axla ansvaret. Alla i det tillträdande presidiet har ordinarie platser i fullmäktige och såvitt jag förstår har alla (obegripligt nog) röstat för den liggande kommunbudgeten. Då är det helt enkelt inte möjligt att INTE följa den. Lycka till.

Jag menar det. Inte för politikens skull, utan för våra äldres och de närståendes. Det här är ingen verksamhet som likt Fanerdun eller World Trade Center sätter Kalmar på kartan, men det är en verksamhet som finns i verkligheten och som i sanning behövs. Någon gång kanske det kan vara dags att förstå att äldreomsorgen inte kan leva på en tom kopp och en skitig sked (som min faster en gång uttryckte sig i helt ett annat sammanhang) samt fagra ord om "välfärd med hög kvalitet, önskad sysselsättningsgrad och flexibilitet". Och Kronblom, du kanske kan bidra till detta om du väljer bort soffan och rubrikjakten!

Inga kommentarer: