fredag, oktober 13, 2017

Välkommet intresse

Kyrkovalet har rönt en del intresse i år. Det är bra. I morse fick jag och en helt nyinvald ledamot i Växjö stiftsfullmäktige (Åsa Felix Everbrand från Centerpartiet) prata lite i SR Kalmar om kyrkans framtid och vilka frågor vi vill driva framöver. Valdeltagandet ökade rejält den här gången, och ser vi som är engagerade tillsammans till att göra kyrkan mer synlig på många fler håll och på nya sätt så finns potential att öka ännu mer. Då får vi plocka fram ett antal fler gröna bås till våra vallokaler så att man slipper stå timvis i kö för att rösta vilket blev fallet i år. Vi kan kalla det lyxproblem eller brist på visioner, men ett problem var det speciellt för de människor som inte orkade stå i kö eller som hade annat på agendan på valdagen än att just köa i kyrkan...

Jag hoppas också att vi kommande valrörelser kan se mer av hederlig, öppen och rak debatt. Det betyder inte bara att debattutrymme finns under de här veckorna vart fjärde år (och inte som i år att man kör igång en kampanj på temat "ett år till valet" och på det viset trampar kyrkan i ansiktet med ett osynliggörande som heter duga) utan också att de deltagande nomineringsgrupperna talar om vad de vill och vad de står för. Vi i Öppen kyrka - En kyrka för alla efterlyste sådant ett flertal gånger. Responsen var skral om man bortser från riddaren av den sorgliga skepnaden som utan urskillning slåss mot allt som inte oavbrutet höjer honom till skyarna.

Kyrkan mår bra av diskussion. Var annars ska det vara högt i tak och långt till dörren? Nu har vi fyra år framför oss med otaliga tillfällen till respektfull debatt i sakfrågor samtidigt som vi (till absolut största delen i alla fall) är förenade i omsorgen om den öppna kyrkan i tiden. Låt oss ta oss an den utmaningen!

Inga kommentarer: