måndag, oktober 16, 2017

Respekt för gemensamma resurser

Den kommunala organisationen måste naturligtvis utformas med kommunens bästa i åtanke. Sammanfaller det med den kompetens som de politiska partierna för tillfället knyter till sig så är det väl bra, men ibland så kan man ju undra över vilka vägar nya nämnder och utskott skapas. Likaså kan man undra över vad som händer med en i förväg beslutad organisation om det vid kommande val visar sig bli ett skifte i förhållandet majoritet-opposition. Ska den tilltänkta ordföranden då bli vice ordförande i den nämnd som är skräddarsydd åt henne?

En annan fråga rör de aktuella byggupphandlingarna. Nu har tre stycken i vår kommun avbrutits och skjutits på framtiden. Anbuden är antingen alldeles för dyra eller för få. För ett antal år sedan kläckte man den lysande idén att INTE anslå medel till investeringar i budget. Det hette då att anbuden lade sig på den stipulerade nivån och att det fördyrade byggnationerna. Istället skulle anbuden läggas utan att anbudsgivarna skulle veta om den ekonomiska ramen. Detta förfarande, kombinerat med den strategiska tanken att all byggnation ska anpassas till valrörelser för att maximera röstetal (folk röstar på det parti som visar handlingskraft nog att bygga mest, högst och längst) har nu lett till att anbuden blir dyrare än någon kunde tänka sig, 30-60% över planerade summor. Kommunen bidrar ju nu själv till den överhettning av byggmarknaden som hävdas vara skälet till att en grundskola, en innebandyarena och ett teaterhus hamnar i väntrummet på obestämd tid.

Demokratins spelregler kräver öppenhet. Det är våra gemensamt ägda resurser som hanteras. Respekten för det uppdraget måste väga tyngre än partitaktik och intern rekrytering.

Inga kommentarer: