onsdag, augusti 01, 2018

Farligt spel utan verklighetsförankring

Socialdemokraterna i Kalmar har idag enligt Barometern lanserat ett löfte om en ny flyglinje till Frankfurt från Kalmar. Jag känner ett stort obehag inför dylika utspel.

Dessa planer framförs i en tid då vi av hänsyn till vår framtid och omsorg om jordens resurser måste omvärdera vårt resande och tänka klimatsmart. Det är kortsiktigt, det är hotande och det är rentav dumt av Johan Persson (S) med anhang att spela ut de korten. Varför sätter Socialdemokraterna här i kommunen alltid finansiell tillväxt och ytligt smäck framför verklig hållbarhet? Och varför får jag alltid känslan av att politik enligt Kalmars socialdemokratiska ledning alltid är mer spel än verklighet?

Valrörelsen, som hittills har varit överraskande lågmäld och tassande, går i dagarna in i ett mer intensivt skede, och det är nog naturligt att partier försöker överträffa varandra med attraktiva löften som ska locka röster. Jag hoppas att väljarna är klokare än så och att de verkligt viktiga frågorna som kan säkra framtiden åt våra barn och barnbarn värderas högre av väljarkåren än av politiker som sätter röstmaximering före hållbarhet.

Inga kommentarer: