söndag, augusti 05, 2018

Finns tillräcklig teknik för delaktighet på Kalmars äldreboenden?

Insändare publicerad i Östra Småland 6 augusti 2018
Det är glädjande att Kalmar kommun fortsätter att arbeta för ett tillgängligt Kalmar där alla, oavsett förutsättningar, ska kunna delta i samhällslivet och ha en aktiv tillvaro. Kommunalrådet Dzenita Abaza (S) gav i Östra Smålands fredagstidning en utmärkt redogörelse för tillgänglighetsarbetet och exemplifierade med både genomförda insatser inom området och planer inför framtiden.
Jag noterade att kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre inte nämndes i uppräkningen. Jag hoppas att det helt enkelt var en slump och hoppas att tillgängligheten på hörselområdet beaktas vid nybyggnation och renoveringar. Det bör naturligtvis vara så, men undrar ändå över en del med anledning av detta.
Under ett par år nyligen arbetade jag som kyrkomusiker i Kalmar pastorat. Där ingick att medverka på andakter och gudstjänster av olika slag på äldreboenden runtom i Kalmar, såväl kommunala som privata. Det som var frapperande var att såväl ljudanläggning som hörselslinga saknades på så många ställen. Oxhagshemmets samlingssal hade en välfungerande anläggning, men i övrigt var det tunnsått med teknik, för att inte säga helt tomt. Jag kommer aldrig att glömma den gudstjänst vi hade där en av de boende, som på grund av hörselskada inte lyckades höra någonting alls och därför inte kunde följa med i vare sig psalmer eller lästa/talade ord, ändå undrade när vi skulle komma nästa gång och önskade oss varmt välkomna tillbaka.
Att installera hörselslinga och ljudanläggning i samlingslokaler på vård- och omsorgsboenden är förhållandevis enkelt och relativt billigt, men betyder oerhört mycket för de äldre som därigenom kan få möjlighet till upplevelser utöver vardagslunken. Både i Smedby och i Norrliden har nya eller nyrenoverade boenden invigts de senaste åren. Finns tillräcklig teknik installerad för att tillgodose delaktigheten på hörselområdet där? Och hur ser det ut på andra håll?
Eftersom Kalmar nu verkar satsa en hel del på att öka det sociala innehållet i äldreomsorgen så hoppas jag att teknikbristen numera är ett minne blott både på gamla och nya boenden. Annars kommer de ökade sociala och kulturella aktiviteterna att utesluta en stor del av de äldre som skulle kunna ha glädje av dem. Statistik visar att 25% av personer över 65 år, 33% av personer över 75 år och 50% av personer över 85 år lider av nedsatt hörsel i så stor omfattning att speciella lösningar krävs för kommunikation. Det handlar alltså om en stor grupp av våra äldre.
Jag hoppas att Dzenita Abaza som ansvarigt kommunalråd kan och vill svara, och att svaret blir positivt. Det handlar ju om att stärka äldres livskvalitet, en fråga som jag vet att vi gemensamt värnar om.

Birgitta Axelsson Edström
Talesperson för Feministiskt initiativ i Kalmar

Inga kommentarer: