fredag, mars 24, 2017

Tydlighet underlättar kyrkovalet

Insändare i Kyrkans Tidning innevarande vecka:
Hur ska jag veta vad mitt val av nomineringsgrupp i kyrkovalet leder till?

Frågan kan tyckas underlig – det borde ju vara självklart vad de olika listorna står för och vad man kan vänta sig om man röstar på den ena eller den andra. Annars blir kyrkovalet otillgängligt och ointressant för de flesta. Och det är det ju också, tyvärr, att döma av det låga valdeltagandet.

I Kyrkans Tidning har några skribenter tagit upp POSK:s hållning till samkönade äktenskap. Som vi förstår den står POSK bakom Svenska kyrkans ordning men lämnar samtidigt fritt för varje POSK-företrädare att ha vilken åsikt man vill i frågan.

POSK har tidigare haft samma hållning i synen på kvinnors tillträde till prästämbetet: man står bakom kyrkans ordning men ställer inga krav på vilken uppfattning enskilda företrädare har.

Så kan man göra. Och på de platser och i de sammanhang där dessa frågor sällan eller aldrig diskuteras, är det inget större problem om man har olika åsikter. Men på andra platser och i andra sammanhang är det annorlunda.  Då kan det ha stor betydelse vilken hållning de förtroendevalda intar i viktiga symbolfrågor. Svenska kyrkan rymmer olika uppfattningar  – javisst, men för dem som inbjuds till valurnorna i höst är det rimligt att få veta vilken uppfattning man stöder med sin röst.

Därför är Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA) tydliga med att våra företrädare alltid helhjärtat säger ja såväl till samkönade äktenskap som till prästvigning av kvinnor. Någon kanske tycker att det är ”att slå in öppna dörrar”. Vi menar att tydlighet underlättar för dem som har svårt att hitta rätt bland de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna. Och ju lättare det är att hitta, desto större blir motivationen att verkligen gå och rösta.

Markus Holmberg, Västerås
Birgitta Axelsson Edström, Kalmar
Claes Björndahl, Lidköping
Charlotte  Haggren, Stockholm
Bengt Kristiansson, Trollhättan
Eva Bengtsson, Halmstad
Tomas Rosenlundh, Göteborg
Ida Netzel, Uppsala
Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA)

Inga kommentarer: