onsdag, mars 08, 2017

Reformera pensionssystemet NU!

Insändare införd i Östra Småland 8 mars 2017
Nu, lagom till Internationella kvinnodagen, har de orangefärgade kuverten nått våra brevlådor. Innehållet är allt annat än en uppmuntrande läsning för många kvinnor. Pensionsnivån kommer som en chock. Mer än hälften av de kvinnor som idag går i pension blir fattigpensionärer och beroende av garantipension. Man hamnar därmed långt under EU:s gräns för fattigdom.

Framtiden ser inte bättre ut. Unga bränner sina chanser redan innan de fått sitt första fasta jobb med tjänstepensionsavtal eftersom det är allt svårare att ta sig in i arbetslivet. Många pluggar också allt längre.

Dagens pensionssystem är svårt att förstå och att veta hur stor pensionen blir är näst intill omöjligt. Vår pension är ett hopplock av statlig allmän pension, kollektivavtalade tjänstepensioner, privat pensionssparande och om den är tillräckligt låg, olika former av ekonomiskt stöd. Det är ett system utformat efter en traditionellt manlig norm. Systemet bygger nämligen på värderingen att det bara är lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. Nitlotten i det systemet drar kvinnorna som ju generellt har jobbat deltid och tagit hand om barn och åldrande föräldrar samt haft huvudansvaret för hemmet. Obetalt arbete ger ju inga pensionspengar. En annan grupp som drabbas är utrikes födda, som ofta har svårt att nå full pension eftersom rätt till full garantipension kräver 40 års arbete eller bosättning i Sverige. Feministiskt initiativ tycker inte att det är rimligt utan vill se över möjligheten att istället låta de bästa 20 åren i yrkeslivet styra slutpensionen. Vidare bör andra beräkningsgrunder än 40 års heltidsarbete tas i beaktande för att uppnå full pension.

Feministiskt initiativ menar att det är statens ansvar att trygga invånarnas ekonomi. Vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. När inkomstklyftorna i pensionen ökar så kommer allt fler bli beroende av ekonomiskt stöd. Pensionssystemet måste reformeras nu!
Feministiskt initiativ anser att det ska finnas en ekonomisk trygghet för alla på ålderdomen, genom ett lättförståeligt och förutsägbart gemensamt finansierat trygghetssystem som heter allmän pension. Feministiskt initiativ har inget emot att de som tjänar mer också får ut mer i pension. Det får dock inte vara på bekostnad av att alltfler grupper, exempelvis kvinnor, invandrade, sjuka, arbetslösa eller dem med osäkra anställningar, får ständiga försämringar. Så ska inte ett välfärdssamhälle fungera. I ett mänskligt feministiskt samhälle så ser vi istället till att hjälpa varandra, inte bara på Internationella kvinnodagen utan alla dagar även efter pensioneringen!

Birgitta Axelsson Edström
Talesperson för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: