fredag, mars 03, 2017

Dagens eftertanke

Igår hade vi besök från stiftet i Kalmar domkyrka. På dagen var det anställda som var inbjudna att vara med och på kvällen var det förtroendevaldas tur. Jag kunde inte vara med på eftermiddagen då jag skulle spela på mässan på Norrlidshemmet, men jag kunde delta på kvällen istället. Det var en givande och intressant stund! Jag måste ge en eloge och ett varmt tack till biskop Fredrik och hans medarbetare.

Trots att domkyrkans arkitektur inte direkt inbjuder till sociala aktiviteter i smågrupper så lyckades vi få till ett antal gruppdiskussioner kring angelägna frågor. Temat var de 18 framtidsbilder som vi i stiftet tillsammans har utformat, och det var nyttiga diskussioner som jag hoppas ger avtryck framöver i det lokala arbetet också.

En av bilderna handlar om att Svenska kyrkan i Växjö stift är en del av den världsvida kyrkan. En annan handlar om att vi ska visa respekt för människor med annan trosuppfattning. Det är två mycket viktiga "statements". Det gjorde mig därför uppriktigt ledsen när jag i morse upptäckte att min egen hemförsamling, nämligen EFS här i Kalmar, just den helg som nu inleds har samlingar kring temat vad som skiljer katolsk och evangelisk teologi åt. Visserligen är det Luther-år i år, men är det verkligen motiverat att förstärka skillnader? Ingen av oss, ärligt talat, kan med säkerhet veta vem som har helt rätt (om nu någon har det vilket jag betvivlar) så jag kan därför tycka att det är långt viktigare  att söka likheter än skillnader. Vi är delar av samma gudsfolk och om vi ska kunna vara ljus i världens mörker så ska vi inte lägga energin på att kivas. Enheten är långt viktigare. "Vi ska ha gemenskap och vara rädda om varandra. Man ska kunna se att vi är syskon och vi ska vara förenade i kärleken från Gud. denna kärlek är det enda som består. Såsom han har älskat och gett av sin kärlek ska vi också älska varann" sjunger vi ju i musikalen Befriad som gestaltar Johannesevangeliet.

Jag hoppas och ber att vår kyrka, menat i vid och inkluderande bemärkelse, ska kunna karakteriseras av både den enhet och den mångfaldsrikedom som den har potential till och att vi ska hitta vägar att undkomma sådana strider som leder till ännu mer splittring. Vi har haft nog av dem. EFS lyder inte under Växjö stift men är likväl en del av Svenska kyrkan. Jag hoppas att även den enheten ska kunna stärkas.

Gud är kärlek. Kristus lever. Den helige ande verkar idag. Vi har alla möjligheter att nå framgång!

Inga kommentarer: