onsdag, mars 08, 2017

Kampen måste gå vidare!

Idag är det den internationella kvinnodagen. Idag uppmärksammar vi de kämpande kvinnor som historiskt banat väg för kvinnors mänskliga rättigheter och dem som nu fortsätter deras verk. Det handlar inte om att gratulera någon för att hon har fötts som kvinna. Det är i sanning ingen vinstlott i ett patriarkalt samhällssystem!

Kampen går vidare. Ännu finns mycket kvar att göra. I dagens lokaltidningar blir det ännu tydligare att vårt samhälle och dess värderingar helt enkelt inte har fattat grejen. I Östra Småland publiceras en artikel som anger första världskriget som orsaken bakom att kvinnor fick rösträtt.

I Barometern uppmanas kvinnor att ta mer plats.

Det är således inte många mynt som har trillat ner. Kvinnors hårda kamp osynliggörs när den ger resultat men ges skulden för uteblivna effekter. Sömnen och soffliggandet som karakteriserar stora slemmiga jätteproppen Orvar och hans småbröder är fenomen som inte lyfts till diskussion en enda liten gång. Att män förlorar privilegier när kvinnor gör framsteg kanske ändå är en fråga som borde problematiseras? Där ligger nämligen en stor del av svaret på frågan varför det går så trögt. Att hela tiden hävda att alla tjänar på jämställdhet, vilket en del (män) speciellt på vänsterkanten gör, men ändå inte göra ett dyft för att flytta på sin egen bakdel är, om det nu inte vore så sorgligt, ganska skrattretande.

Så kampen måste gå vidare, FÖR kvinnors rättigheter och MOT sovande gubbstrukturer!

Inga kommentarer: