torsdag, mars 30, 2017

Pedagoger är också människor

Insändare i Barometern 30 mars 2017
I Barometern tisdagen den 28 mars kunde vi läsa att förvaltningschefen på Kalmar kommuns barn- och ungdomsförvaltning försvarar lärarlyftets konsekvenser för grundskolans lärare i form av ökad lönespridning. Detta står alltså helt i strid med de anställda lärare som har slagit larm om försämrad arbetsmiljö och eliminerad arbetsmotivation efter vad de upplever som icke-transparens och obegriplighet vid lönesättningen. Chefen ifråga håller inte med och säger istället mellan raderna att de helt enkelt har fel. En lönespridning på upp till 40% lär vara rimligt. Det är ju inte långt ifrån att tänka att detta är ett synnerligen tydligt exempel på mansplaining. Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke också här i Kalmar medan såväl den administrativa som politiska ledningen till allra största delen består av män.

Nu är ju inte förfarandet speciellt konstigt. I Kalmar kommun styr man sedan länge i en dimension som är skild från människors vardag, och processen är både påhejad och manövrerad av den politiska majoriteten. Det vi ser är de enkla slutsatsernas, den okvalificerade analysens och den tvärsäkra enögdhetens strategi. Det handlar om det som "alla" vet, nämligen att anställda liksom djur kan dresseras. Nu går strategin vidare till förskolor och fritidshem, miljöer där man sedan lång tid tillbaka jobbar tillsammans. Agnarna ska skiljas från vetet där också för att på det sättet locka personal. Barnens väl och ve är, får man förmoda, underordnat. Inget säger nämligen att ökad lönespridning gynnar barn och elever. Däremot vet vi att pedagoger som vantrivs och som har tappat sin motivation har svårt att utföra sitt jobb med engagemanget på topp, och det drabbar barnen.

Jag tycker att det här är pinsamt och jag skäms å kommunens vägnar. Samtidigt är jag oerhört lättad över att slippa försvara agerandet. Jag kan istället med poeten Stig Sjödins ord konstatera faktum: ”Människor tycker illa om dressyr. Också arbetare.”

Birgitta Axelsson Edström

Talesperson för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: