tisdag, maj 05, 2015

Ett litet problem...

Jag upplever just nu ett litet problem med Kalmar kommun. Det borde vara ganska enkelt att lösa kan man tycka. Granntomten ska bebyggas. Gott så. En detaljplan är antagen. Inget bygglov är beviljat. Byggstart planeras i augusti. Ny detaljplan ska enligt uppgift antas 31 augusti. Bygget ska alltså påbörjas, om uppgifterna som jag har fått är korrekta, innan såväl detaljplan som bygglov är beslutade. Därtill är en avsiktsförklaring skriven mellan kommun och byggherre. Den har jag försökt få tag i. Den skulle finnas med som beslutshandling inför senaste mötet i samhällsbyggnadsnämnden. Den lyser ännu med sin frånvaro. Istället har vi grannar blivit beviljade ett samtal en kväll i nästa vecka. Alltså, det är väl bra i och för sig, men skulle det verkligen inte vara enklare att skicka ut den avsiktsförklaring som hänvisas till i såväl kallelsen (där den inte finns med) och i protokollet (bilaga till §75) där nämnden godkände den och sedan gav nämndens ordförande i uppdrag att underteckna? Den styr ju rimligen innehållet i detaljplanen.

Vi är inte på något sätt emot att man bygger på granntomten. Vi har varit positivt inställda hela tiden. Det är bra med nya grannar och hela bostadsområdet som ligger granne med handel och industri kan få ett lyft som bostadsområde när vi blir fler som bor här, men varför är hanteringen så himla märklig? Beror det månne på att länsstyrelsen inte har semestertider just nu? ;-) Eller?

Det här är en förhållandevis ganska enkel fråga. Den skulle inte, om det inte är något lurt någonstans, behöva vara svår att reda ut. Vi skickar inte tusentals frågor till Kalmar kommun och begär handlingar från höger och vänster. Vi vill ha information om EN ENDA FRÅGA, och det är bebyggelsen av granntomten där vi redan tidigare har deltagit i samråd kring en detaljplan som av allt att döma inte längre kommer att gälla. Den information vi får ta del av är den som står i tidningen och förhoppningsvis alltså vid ett möte i nästa vecka, för övrigt enligt uppgift den enda kvällen på hela våren som samhällsbyggnadsnämndens presidium hade fri i almanackan. Jag vet inte hur alla tänker och jag vet inte vad alla tänker på, men jag hade nog i deras kläder planerat min tid annorlunda utifrån det jag vet i varje fall.

Kommunen är en gemensam angelägenhet. Alla tjänar på att beslutsprocesserna är så öppna som möjligt. Eller är det något essentiellt som har gått mig förbi? Kanske kan höga vederbörande herrar svara på det, eller den kvinnliga planarkitekt som i det justerade protokollets närvarandelista signifikativt nog inte ens har förärats med ett efternamn? (Hur gick den justeringen till?) Om inte kommunen beter sig som en öppen medspelare gentemot sina medborgare (ägarna) så blir effekterna faktiskt att man förlorar sin legitimitet. De förtroendevalda, som sitter på folkets mandat och som beslutar å väljarnas vägnar, ska ju säkerställa att processerna sker just på det sättet. Idag är jag osäker på hur kopplingarna med andra aktörer ser ut. Jag minns allt debacle kring Bovieran och ryktena om löften hit och dit, och jag blir orolig. Jag har under mina 20 år medvetet arbetat MOT en sådan utveckling vilket på alla plan för min egen personliga del visade sig vara fel strategi, det vet jag ju nu, men är det verkligen så vi vill ha det? Med omtanke om framtiden, med siktet inställt på ett hållbart samhälle och inte bara på en välfylld egen plånbok, så borde ju rimligen valet av arbetssätt vara ett annat. Men OK, siktet kanske helt enkelt inte går att ställa om under rådande omständigheter. Full fart framåt heter det ju, även om man inte vet åt vilket håll det är.

***
Uppdatering: Enligt uppgift så ska dokumentation skickas till oss via vanlig snigelpost så att vi har tillgång till den före mötet i nästa vecka. Undrens tid är ej förbi ;-)

Inga kommentarer: