tisdag, maj 19, 2015

Budgettider

Det är budgettider nu, åtminstone för kommuner som har valt att lägga rambudget vid sommaren så att nämnderna hinner med att anpassa sin verksamhet till årsskiftet OCH när det inte är valår. När det är valår så vill en del kommuner inte jobba med budget före valet. Det skulle nämligen bli alltför avslöjande. Nu säger man att man skjuter på processen till efter valet för att inte den nya fullmäktigemajoriteten ska behöva ta om budgetbeslutet senare under hösten. Det är naturligtvis ett svepskäl. I själva verket pågår processen även det året, men inga av de mer obehagliga delarna släpps ut förrän efter valet. Före valet vill man bara presentera satsningar, nästan oavsett om de kan genomföras eller inte. Men OK, så länge inget parti vågar prata om detta högt så lär det fortgå. Förut var det lite ärligare i Kalmar, faktiskt. Då togs en preliminär budget i juni, och en revidering av det mindre slaget kunde göras när den slutligen antogs efter valet av det nya fullmäktige. Det ger den kommunala verksamheten en chans att fungera även när det är allmänna val. (Och så har jag indirekt sagt något jag aldrig trodde att jag skulle säga, nämligen att "det var bättre förr" men det gäller sannerligen inte ALLA områden, det kan jag lova.) Jag läser och läser om satsningar på jämställdhet och visionsarbete på genusområdet, men i siffermaterialet är det oerhört sparsamt. Utan reella satsningar på omfördelningar så blir det inga väsentliga förändringar. De ingående värdena, dvs orättvisorna, består. Men visst, feministiskt arbete som ger resultat kräver mod och nytänkande. Ibland räcker det att konstatera det för att hitta en förklaring till saknade satsningar. Det handlar ju trots allt inte om att vilja ha mer pengar i statsbidrag, utan om att hantera de medel man har utifrån den ideologi som man drivs av.

För Kalmars del innebär nu budgetarbetet väldigt få nyheter, om än någon utöver investeringsplaner som i ganska sedvanlig stil skjuts på framtiden. Generella osthyvelsbesparingar blir det också förstås (ett fenomen som i sig permanentar snedfördelningen manligt/kvinnligt). Varje nämnd får därmed fatta beslut om neddragningar, och skolan och äldreomsorgen ska spara in mest. Resultatet blir att nämndspolitikerna sitter med Svarte Petter medan kommunledningen håller sina ömtåliga små labbar fria från smuts. Dagens besked till den journalist som ändå försökte diskutera politikens ansvar blir nästan hysteriskt tydligt: "Då skulle vi ta bort allt som inte är lagstadgat." Jag säger bara en sak: Kultur främjar såväl växande och mognad som kreativitet. Kanske är det dags att satsa lite på kultur för alla? ;-)

På skolområdet händer det saker som det inte pratas högt om alls. Tystnad är inte något gott tecken för en demokratiskt styrd verksamhet. När en skolledare inte kan hålla budget, alltså det handlar inte om att inte kunna rent tekniskt utan om att det blir oförsvarbart att driva pedagogisk ansvarsfull verksamhet med tillräcklig kvalitet utifrån de medel som tilldelas, så blir det helt enkelt "Tack för kaffet och adjö". Vad händer då med nästa rektor? Och nästa? Och hur drabbar det eleverna som är hänvisade till en osthyvelsskola inför det kommande yrkeslivet? Man kan ju undra hur samarbetet fungerar mellan förtroendevalda på olika nivåer och tjänstemän.

Alltså, jag efterlyser visioner och vilja. På riktigt! Inte en kommunal budget som verkar se kvartalsrapporten som det långsiktiga verktyget att garantera ett fungerande samhälle. Hur ska vi skapa en kommun som tillåter människor, oavsett kön och ursprung, att utvecklas och växa? Hur ska vi skapa en kommun som förmår att ge människor den nödvändiga trygga basen för värdiga och växande liv? Hur ska vi tillåta varandra att medverka i den processen, för vi kan väl ändå fortfarande vara överens om att det samhälle vi jobbar med är vårt gemensamma?

Eller, det där sista kanske var att ta i alldeles för mycket. När jag läser om Kalmar kommuns budget inför 2016 och plan för de kommande åren så blir jag faktiskt ganska osäker. Tyvärr.

Inga kommentarer: