torsdag, november 20, 2014

Diktatur nästa?

Igår hade jag full sammanträdesdag och sedan två sångkurser på kvällen så gott som utan uppehåll. Det var en lång dag, men den följdes av en natts god sömn. Det blir gärna så när man får avsluta kvällen med Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born! DET känns bra!

Men, det känns inte bra att se hur manfallet breder ut sig i de politiska sammanträdesrummen. Igår hade den sk restalliansen (det som ska föreställa oppositionen utan MP och SD förstås) EN närvarande ledamot vid omsorgsnämndens möte. Det var förste vice ordföranden som var alldeles ensam. Den här gången, till skillnad från förra månadens sammanträde, så fyllde dock majoritetssidan sina platser även om det fanns en del frånvaro där med. Man kan ju inte annat än undra över hur det kan komma sig att man månad efter månad, och att det gäller fler och fler, uteblir från sina förtroendeuppdrag, dessutom utan att säga något i förväg. Det är ytterst märkligt.

Eller så är det inte alls märkligt. Det kanske i själva verket är ganska naturligt. När ett uppdrag känns meningslöst så är det inte särskilt motiverande och engagerande, och då går nog en nutidsmänniska helt enkelt och gör något annat som känns mer meningsfullt. Det är inte många som agerar efter plikt- och ansvarskänsla längre, och varför skulle man? Är det något som lönar sig? Nej, knappast. Det som lönar sig i det politiska livet är att vara ja-sägare och behaga makten. Att sitta som ledamot i en kommunal nämnd och få både nos och svans avklippta samt benen ihopkedjade ger inte speciellt stort handlingsutrymme. Det fattar nog vem som helst. Och inte är det behagligt heller.

Ta bara uppdraget som nu kommer att åläggas äldreomsorgen i Kalmar (med undantag av Södermöre som obegripligt nog fortsätter att vara en apart satellit). Vi har en obalans i budget i år på över 10 mkr. Dessa pengar måste hämtas hem. Nästa år ska vi dessutom spara in 11 mkr ytterligare. Vi kanske kan hänföra ett par miljoner av årets resultat till engångskostnader pga start av nya boenden och omflyttningar, men det är åtskilliga miljoner som vi ändå har i obalans. Under 2015 ska som sagt dessa plus de besparingar som den politiska majoriteten nu lägger ut genomföras. Detta ska ske, om man nu ska tro vad som rapporteras i lokala media, genom att sänka kompetensutvecklingskostnaderna. Man ska inte "åka iväg på kurs" utan fixa det "på hemmaplan". Hur många kurser tror höga vederbörande att anställda på golvet får åka iväg på? Några timmars konferens som tar slut kl 15 och med paus fram till kl 19 för gemensam middag och sedan med övernattning på Stufvenäs är vardag för politikens toppar, men knappast för undersköterskor. Om man tror att man hämtar hem 34 miljoner i kommunens budget på sådana åtgärder lever man i det blå. Dessutom: Om vi inte ser till att ge personalen kompetensutveckling så märks det direkt i kvalitetsbrister. Vi MÅSTE hänga med i utvecklingen. Det sker oerhört mycket inom området som är nödvändigt för våra brukare att få ta del av.

Men ok, man kanske ska låta bli att återbesätta en och annan tjänst också sades det visst. Vilka då? Kommundirektörens? För det var ju viktigt att besparingen skulle ske utan att kvalitet och verksamhet påverkades negativt. Hmmm. Moderaten Fosnes har kritiserat budgeten för att den är ekonomiskt oansvarig. Hon blir sågad av majoriteten idag och anklagad för att som politiker "vilseleda folk". Ja, jag håller inte med Fosnes heller, men nog sjutton spelar man i samma liga i just det avseendet i varje fall.

Faktum kvarstår: Ca 20 mkr ska sparas in i omsorgsnämndens budget. Kvaliteten får inte påverkas. Nämndens politiker uteblir från sammanträdena. Vem ser det som meningsfullt att ta itu med frågan? Jag tänker göra min del. Jag är för mycket ansvarsmedveten för att välja fegvägen och inte vara med när jag har fått uppdraget trots känslan av vanmakt, men jag är ju bara med året ut. Sedan får andra krafter ta över. Jag säger som Ahlmark: Lycka till!

Men när det gäller demokratin i Kalmar kommun är jag bekymrad. Vi har inte demokratin automatiskt, den måste utvecklas och stödjas. Här går utvecklingen istället åt andra hållet. Det är centralisering som gäller, och det klipper bort engagemanget hos de många. Och, vilket jag har sagt tidigare, det kanske är helt enligt plan. Diktatur är ju oerhört effektivt för den som sitter i toppen.

Inga kommentarer: