måndag, november 03, 2014

Bibeltrogna vänner?

Kalmar kommun har sedan ganska lång tid tillbaka gett de politiska partierna som har funnits i kommunfullmäktige möjlighet att anställa politiska sekreterare som stöd till fullmäktigearbetet. Jovisst, den resursen har använts väldigt olika och i olika grad till vad som har varit avsikten från början, men man har ändå haft den möjligheten. Resursens omfattning har knutits till antalet mandat i fullmäktige med en viss grundresurs. Nu ska det bli ändring på den fronten och totalt 7,5 tjänster ska bli 6,0. Minskningen drabbar alla partier utom S som går plus på affären: Från 1,5 tjänst till 2,75. Kommunens starke S-man
"menar att besparingen är nödvändig för att komma ner under rikssnittet för politisk överbyggnad.
– Kalmar har varit helt outstanding i det här avseendet och vi kan dra ner till 6 tjänster." 
enligt tidningen Barometern.

Jag tänker ooooooosökt på Mark 4:25: "Ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har." Det hör inte direkt till vanligheterna att den lokala kalmarpolitiken hämtar inspiration från evangelietexterna, men just nu verkar det vara ett faktum. Det är också en osedvanligt skicklig besparingsstrategi: Alla andra får ju spara medan S självt nästan får ett dubblerat stöd. I vilken mån det rimmar med evangeliebudskapet i övrigt lämnar jag åt var och en att bedöma själv. Ställt utom tvivel är dock att möjligheten att nu lägga ideologiska värderingar på politiska beslut blir allt mindre, och det är nog också meningen. Ideologi och djupa funderingar liksom tid att tänka är ju överskattade fenomen som man ska hindras från. Den doktrinen odlar man sedan lång tid tillbaka, och det har varit tydligt åtminstone sedan våren 2006. Ni minns väl alla Kinapuffen? Nåde den som försökte ta upp en diskussion som så mycket som andades etik och moral vid den tidpunkten! Skit samma att det handlade om en av världens största och blodigaste diktaturer, nu skulle ju Kalmar sättas på kartan!

De två små majoritetskollegerna drabbas dock i nuläget ganska hårt. C går ner från 1,0 till 0,6 och V från 0,75 till 0,3. Det är dock tyst från det hållet. Inga hundskall hörs överhuvudtaget. Finns det andra köttbitar som slängs ut utan att vara synliga för oss vanliga meniga, eller har även dessa partier blivit bibeltrogna på gamla dar? Eller är det så att det är viktigare att se till att fylla behoven hos det gamla rådsgardet än att ta ansvar för framtiden?
***
Uppdatering:
Jodå, det fanns dolda köttben i soppan, precis som jag trodde, och precis som jag också trodde är de förenade med strypkoppel. Den detaljen är dock är troligen inga problem för den som ändå är van vid att gå fot.

Inga kommentarer: