onsdag, augusti 16, 2006

Valfläsk från alliansen

Valrörelsen börjar hetta till. Både det ena och det andra skärskådas och avslöjas. I den senaste nyhetsfloden kan vi bl a läsa att det borgerliga förslaget om slopad fastighetsskatt ska finansieras genom förändrade ränteavdrag och någon form av kommunal avgift. Även den borgerliga alliansen inser ju att de miljarder som fastighetsskatten idag ger behövs för att finansiera välfärden. Kontentan av detta valfläsk, för det är vad det är, blir att folk som bor i villor som redan är betalda gynnas medan barnfamiljer som nyligen har köpt hus får betala betydligt mer. I min värld är det långt mer naturligt att uppmuntra växande familjer att skaffa hus än att göra det omöjligt för dem.

Vänsterpartiet vill värna hushåll med låga inkomster. Därför har vi varit pådrivande för att införa de begränsningsregler som nu gäller och som innebär att man inte behöver betala mer än 4% av sin inkomst i fastighetsskatt. Dessutom vill vi slopa skatten på hyreshus, för där tvingas ju hyresgästerna betala skatt för något som de inte ens äger. Men visst, frågan behöver utredas närmare. Det är ju inte rimligt att fiskarfamiljer som har bott ute i skärgården i århundraden under enkla förhållanden ska behöva betala så stora summor i fastighetsskatt varje år att de tvingas flytta bara för att rika turister köper upp grannhusen till fantasipriser? Det är ju inte förrän vid försäljningstillfället som vinsten görs och pengarna finns. Först DÅ kan man som säljare betala och inte INNAN man har sålt. Det är ju bara korkat.

Fast, som Lasse Ohly idag säger, egentligen borde fokus i bostadsdebatten ligga någon helt annanstans. Vi ser bostaden som en social rättighet. Ändå har vi människor i Sverige som inte har möjlighet att få en bostad som de har råd att betala för. Vilket parti, förutom vårt, ger röst åt dem?

Inga kommentarer: