lördag, juni 30, 2018

Klimathotet är på allvar!

Debattartikel införd i Barometern 30 juni 2018
Vi inom Feministiskt initiativ vågar nog påstå att de övriga partierna (MP, S & V) är mer insatta i klimatfrågan än Thoralf och Sverigedemokraterna. Vi som politiker måste ta in hela det framtida globala miljöhotet, förstå helheten och se framåt. Det som sker i stora världen kommer att påverka oss alla vart vi än bor. Det gäller även oss i Sverige. Vi kan inte bara titta på historiska siffror gällande  vattennivån i Oskarshamn och Karlskrona och utifrån det luta oss tillbaka.

Sverigedemokraternas interpellation om att diskutera dagens vattennivå är helt ointressant i ett framtida perspektiv i miljöfrågan. Den frågan utgör i själva verket en förnekelse av den klimatförändring vi står inför och pekar på en enorm faktaresistens hos Thoralf Alfsson själv.
Genom fakta från både Naturvårdsverket, SMHI & WWF vet vi att vi står inför en stigande havsvattennivå genom en ökad global uppvärmning relaterat till utsläpp av växthusgaser och fossila koldioxidutsläpp. Effekter vi ser redan idag med en grads ökning medför bl a ohälsa och sjukdomar, sämre skördar, försämrade fiskebestånd samt varmare och surare hav. Både WWF och SMHIs framtida utredningar påvisar tydligt det stora klimathotet med högre vattennivåer kring framförallt Sveriges södra kustområden. Extremnederbörd förväntas bli ännu kraftigare och tillsammans med temperaturökningar kommer havsnivån att påverkas. Den här temperaturökningen leder till ökad avsmältning av glaciärer, expansion av vattnet och därigenom till en förhöjd havsnivå.

Vi måste se de globala förändringarna och förstå att vi alla har ett ansvar att värna om vår miljö. Vi måste tillsammans verka för en hållbar framtid utifrån ett globalt helhetsperspektiv. Världshälsan och miljöfrågan är allas vårt ansvar och vi inom Feministiskt initiativ avser att genom vår politik ta ansvar för vår verkliga globala miljöpåverkan och inte bara ta ansvar för det som sker inom Sveriges gränser. Vi vill vill tillsammans skapa ett samhälle där fler är delaktiga i sin närmiljö. Det är en nödvändighet!

Andréa Berg, Caroline Elnéus, Birgitta Axelsson Edström 
Feministiskt initiativ, Kalmar

Inga kommentarer: