fredag, september 01, 2017

Sverige behöver inte mer rasism i politiken

Genmäle till Marita Sandberg (Barometern 26 augusti) publicerat 1 september 2017

Marita Sandberg (26 aug) har reagerat på min artikel om att stoppa rasismen. Det jag läser i hennes text är en faktisk uppmaning i Donald Trump-anda till alla politiker att agera med rasismen som ledstjärna.

Rasism är ett reellt maktmedel som används för att förtrycka dem som inte passar in i den vita västerländska normen. Sandberg sällar sig tyvärr till den skara som stödjer den utvecklingen. Hade hennes mål varit ett samhälle fritt från icke-demokratiska tendenser så hade hon inte buntat ihop människor efter hudfärg, etnicitet eller religion. Sådant, det lär oss historien, skapar konflikter av oerhört allvarligt slag som är svåra att överbrygga.

Det finns de som tror att vi skapar fred genom att bruka våld och krig. Det är dömt att misslyckas. Man kan vinna krig med våld, men man vinner inte därmed fred. Med de blodiga erfarenheter mänskligheten har så skulle man kunna tänka sig att det vore naturligt numera att förstå att vägen framåt är att överbrygga rädslan för det främmande med hjälp av tryggheten i att vara en människa med mänskliga rättigheter tillsammans med andra. För att komma dit krävs folkbildning. Behovet är riktigt stort.

Att ta politiskt ansvar för Sverige är att ta krafttag för att nå folklig medvetenhet om betydelsen av att bevara det demokratiska samhället, inte att driva rasistisk politik. Jag hoppas att den svenska politiken snart kommer att förstå det och sedan agerar därefter. Annars är vårt land illa ute. Demokratin kan vi nämligen aldrig ta för given.

Birgitta Axelsson Edström, talesperson för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: