onsdag, september 13, 2017

Kyrkan måste söka nya vägar!


Insändare i Östra Småland 14 september 2017 (replik på Lennart Johansson 12 september)
Det är en sanning att inget, inte ens kyrkan, är så bra så att det inte finns förbättringsområden. När vi i Öppen kyrka - En kyrka för alla hävdar att kyrkan ska vara öppen betyder det inte att den är stängd och låst idag, utan helt enkelt att öppenheten kan bli än större.
Vi vet att huvuddelen av kyrkans medlemmar inte är speciellt aktiva kyrkobesökare. Vi vet också att många lämnar kyrkan och att andelen invånare som inte är kyrkomedlemmar ökar. För oss är det självklart att reflektera över sådana fakta och i nästa steg försöka fundera över strategier som rätar upp utvecklingen. S och Lennart Johansson hanterar inte frågan på det sättet. Istället hävdar man att kyrkan redan gör allt som går att göra. Svenska Kyrkan är en god kraft i vårt samhälle, och mycket gott arbete uträttas inom Svenska Kyrkan, men med ett valdeltagande på 12-13%, med en gudstjänstfirande medlemsandel som är ännu mindre, med låg dop- och konfirmationsfrekvens och ett läge där flera grupper vittnar om att de upplever svårigheter att bli accepterade och att komma in i kyrkans gemenskap så kan vi inte likt S slå oss till ro. Det finns långt mer att göra. Svenska Kyrkan bör söka nya vägar för att bli viktigare och mer relevant för fler människor. Det är en angelägenhet för alla oss som bryr oss om evangeliets utbredning i världen!
När Jesus har öppnat pärleporten för hela mänskligheten och uppmanar oss att dela bröd och vin med varandra så ska vi se till att alla verkligen får komma in. Det spelar mindre roll vad vi som redan är inne anser om läget. Att påstå att allt är bra som det är inget framgångsrecept. Det första steget kan istället vara att ärligt lyssna till dem som upplever att kyrkporten är stängd eller för liten. Det är just detta som Öppen kyrka - En kyrka för alla vill prioritera. Först då kan vi göra något åt problemet, tillsammans. Det är nämligen vårt uppdrag att tjäna mänskligheten så som Jesus själv gjorde, genom ett evangelium för vår tid i praktiken.
Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert, kandidater för Öppen kyrka - En kyrka för alla

Inga kommentarer: