söndag, september 10, 2017

En kyrka för alla nu och i framtiden


Insändare i Östra Småland 11 september 2017
I Svenska kyrkan ska det finnas plats för alla slags människor. Unga, medelålders och äldre som gillar kyrkan, tror på kyrkans roll i samhället och i våra egna liv ska vara med och bestämma hur vi ska ha det framöver. Vi medlemmar är alla lika viktiga. På valdagen syns det tydligast: Varje medlem har en röst och allas röster väger lika.
Många går till kyrkan någon gång ibland, i advent och jultid, på dop, bröllop och begravningar eller på konserter i Domkyrkan eller Slottskyrkan. En del firar vardagsmässa i Sankt Johannes eller i Heliga Korsets kyrka, och andra deltar ofta i gudstjänster och annan verksamhet i Två Systrars kapell eller i Birgittakyrkan. Många är kyrkfolk som länge haft kyrkan som sin trygghet, och andra är nykomlingar som nyss hittat dit för första gången eller kommit tillbaka. Vi i Öppen Kyrka anser att alla kyrkans medlemmar är lika viktiga. Allas röster behövs!
I kyrkan får vi bäras av tusenåriga traditioner och vi blir ibland provocerade av evangeliets tillämpning i vår tid och i vårt samhälles vardag. Ibland söker vi högtid och ibland enkelhet och innerlighet. När vi känner oss ensamma finner vi varandra i kyrkans vardagsverksamhet, och när vi känner oss omgivna av alltför många människor och alltför mycket stress finner vi i kyrkans stillhet rum för återhämtning.
En del av oss är nysvenskar som lär oss andra hur man bakar en mshabbak och hur man i andra kulturer visar omsorg om de äldre bland oss. Andra är svenskar sedan flera generationer som kan visa hur vårt svenska samhälle har utvecklats och varför kyrkan ser ut som den gör idag medan vi fikar kaffe och bulle. Vi lär av varandra och bygger en gemenskap kring evangeliet som håller i en nutida omgivning. Evangeliet är detsamma i alla tider, men det måste vara begripligt även i vår tid.
I vår öppna kyrka håller vi kärleken högt. I kyrkan är vi gamla och unga och barn, vi är singlar eller par eller familjer av olika slag såväl i kyrkbänkarna som bland de anställda och förtroendevalda. Vi i Öppen Kyrka anser att kvinnor skall ha lika goda arbetsvillkor i Svenska kyrkan som män. Vi har olika hudfärg, olika läggning, olika funktionsvariation och olika bakgrund och alla har rätt att bemötas med kärlek och respekt. Att mångfald är en tillgång ska inte bara vara ord utan också omsättas i handling. Par av samma kön får så klart ingå äktenskap i kyrkan. Och vi låter barn få ta plats! Det är barnens och barnbarnens kyrka vi ska förbereda, inte återskapa fädernas i en svunnen tid.
Vi är folk som sjunger från en kyrkbänk eller i en kör. Vi sjunger kanske bra eller dåligt – men vi sjunger gärna! Musiken i kyrkan är viktig och ska vara varierad. Här finns nämligen tonåringar som gillar Bach och tanter som gillar Beyoncé. I en öppen kyrka är vi delaktiga i gudstjänster, diakoni och församlingsarbete. Alla kan bidra på sitt sätt. I kyrkan har vi inte som mål att alltid tycka lika, men däremot att vi ska tycka om och respektera varandra. Vi är skapade olika med olika personligheter, men alla är vi skapade till Guds avbild. Genom att respektera varandra visar vi Guds skapelse kärlek.
I en öppen kyrka tar vi ansvar för vår värld i stort. Vi ska vara ett föredöme när det gäller att vårda vår gemensamma jord men också när det gäller människor som på olika sätt far illa av krig, svält och förtryck. Att kyrkan ställer sig på de förtrycktas och fattigas sida är naturligt och helt enligt evangeliets kärna. Det finns helt enkelt inget annat val för den kyrka som sätter Jesus och inte den egna bekvämligheten främst.
Ett bra sätt för dig som är kyrkomedlem att vara med och ta ansvar för vår gemensamma kyrka är att rösta i årets kyrkoval den 17 september. Om du delar vår vision om Svenska kyrkan röstar du på ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla, ett alternativ som står helt oberoende från de allmänpolitiska partierna. I kyrkan finns plats för alla slags människor, och så vill vi att det ska förbli.
Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert, kandidater för Öppen kyrka - En kyrka för alla

Inga kommentarer: