torsdag, december 24, 2015

En riktigt 
GOD VÄLSIGNAD JUL 
tillönskas alla!

Det är mycket längesen, 
det stora undret i Betlehem
men samma under som då en gång 
sker hos den mänska som vänder om

När en mänskas tro har tänts 
då har också undret hänt:
Livet har segrat över död och hat
Jesus vår konung är född idag!
(Hans Dahlin)

Inga kommentarer: