torsdag, december 17, 2015

Angående Kulturcentrum och Byteaterns lokalbehov

Med anledning av artiklar i Barometern och Östra Småland den 16 december vill vi från Byteaterns sida framföra följande:

Ett samlat kulturcentrum på Tullslätten har alltid varit vårt förstahandsalternativ som lösning på de mångåriga lokalproblem vi har upplevt. Det skulle betyda mycket för Kalmar att en mötesplats skapas i centrum med kulturen som gemensam bas. Den visionen lever i högsta grad hos oss!

Men, av anledningar vi inte riktigt känner till så verkar den processen ha stannat upp på kommunen. Vi har därför blivit erbjudna andra alternativa lokallösningar som innebär ett teaterhus men inget samlat kulturcentrum. Under vårvintern 2015 utreddes gamla Posthuset på Sveaplan med för oss negativt resultat (dvs det var inte möjligt att inrymma teaterns samlade verksamhet där med hänsyn till bland annat kulturminnesskydd och byggnadens beskaffenhet). Just nu undersöker kommunen om Byteatern kan vara kvar i hamnen. Länsteatern skulle då kunna utvecklas tillsammans med det nya universitetsområdet. Det är viktigt att förtydliga att inget av dessa alternativ utreds på Byteaterns initiativ. Vi medverkar naturligtvis i arbetet och håller oss uppdaterade i den mån vi får och kan.

Byteaterns mål är att få tillgång till lokaler som fungerar för den länsteaterverksamhet som vi bedriver och gärna så nära vår publik som möjligt. Vi deltar därför gärna i ett samlat kulturcentrum där människor kan mötas och utvecklas på många olika sätt.

För Byteatern Kalmar Länsteater den 16 december 2015
Birgitta Axelsson Edström, ordförande
Svante Oledal, vice ordförande
Daniel Rylander, teaterchef
Mia Carlsson, teaterchef

Inga kommentarer: