lördag, maj 24, 2014

Säg JA till framtiden! Rösta rött i morgon!

I morgon är det val till EU-parlamentet. Det kan ingen ha undgått. Jag måste börja med att ge en eloge till alla partiarbetare som sliter med valrörelsen på alla olika sätt, men också till media både på lokalplanet (jag vet inte hur det har varit i övriga landet, men i Kalmar har media jobbat hårt) och riksplanet som den här gången VERKLIGEN, trots att det är svårt, har FÖRSÖKT att lyfta EU-frågorna. Jag hoppas att allt arbete har lyckats och att vi får ett högre valdeltagande än tidigare. Det behövs!

För EU är viktigt och påverkar oss långt mer än vad vi kanske i vanliga fall tror. Så mycket som 60% av riksdagens beslut är en direkt följd av ställningstaganden i EU. Vi kan inte isolera oss från den verkligheten, trots att EU i sig är svårt att begripa sig på och demokratin inte är så där himla glasklar. Det handlar inte bara om snus, form på bananer och gurkor eller flytt mellan Bryssel och Strasbourg, även om det där är sånt som man OCKSÅ gör och som dessutom i vissa fall verkligen ÄR huvudlöst. Vi MÅSTE engagera oss, och det FÖRSTA vi kan göra är att se till att skicka folk till EU-parlamentet som verkligen VILL FÖRÄNDRA OCH FÖRBÄTTRA! Skicka inga döda fiskar som flyter med strömmen till EU-parlamentet! Skicka folk som säger vad dom tycker, står för det, jobbar med viktiga frågor och som aldrig är till salu! Rösta på en som är Vänster! Vi är inte till salu! Och vi VILL nåt!

Men nåt som BORDE vara till salu är sofflocken som står hemma hos var och varannan av oss. Lägg ut dem på Blocket! Soffliggandet är en av våra största fiender, så sälj sofforna på Blocket och gå och rösta! Än hinner vi! Sofflocken ÄR TILL SALU, eller ställ undan dem i varje fall! Om inte du använder din röst kommer någon annan att använda din tystnad, och det enda vi då vet är att det du tycker blir fullständigt ointressant och dessutom tyvärr meningslöst.
För EU påverkar så många människors vardag, vanliga människor som du och jag. Vi behöver hjälpas åt för att vrida skutan rätt. EU pressar idag euroländer som är i kris att skära ner på viktiga välfärdsområden. Det gäller skolor, vård, omsorg, mödravård och mycket annat. Man tvingas urholka arbetsrätten och allt detta drabbar de sämst ställda allra mest. Arbetslösheten ökar, sociala skyddsnät blir allt glesare, barn svimmar av hunger i skolorna och blivande mammor får föda barn utan tillräckligt med stöd och hjälp. Vi kan räkna upp exempel på exempel där Eurosamarbetets tvångströja hindrar de utsatta länderna att föra en politik som kan få ekonomin att rulla igen, men vad som istället händer är att de som behöver välfärden allra mest förlorar det lilla de har. Människan glöms bort. Det är ju tvångströjan som måste bort!

Det är inte svårt då, att konstatera att EU är i kris. Miljoner människor drabbas av arbetslöshet och fattigdom. I krisens spår växer inte bara fattigdomen, utan samtidigt som människor blir arbetslösa och drivs från sina hem på grund av en gemensam finanspolitik som hindrar verksamma åtgärder, så växer de högerextrema krafterna som hetsar mot invandrare och HBTQ-personer sig allt starkare i EU-länderna. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras. Klockan vrids tillbaka till en tid som många, alltför många, verkar ha glömt. Vi ser fascistiska, nazistiska och nationalistiska partier som växer och som får möjlighet att sätta agendan och bilden, en bild som bygger på något helt annat än medmänsklighet, kärlek och omsorg om varandra. Jag önskar att vi genom europeiskt samarbete kan bekämpa sådana mörkerkrafter. Vi gör det INTE genom att bruka våld. Man vinner ingen fred med våld, man trappar bara upp krig och konflikter. EU brukar ses som ett fredsprojekt. Den bästa grunden för fred är rättvisa och jämlikhet. Låt oss visa det i praktiken och inte låta lura oss in i våldsretoriken. Girighet och uppgivenhet måste ersättas med vilja och framtidstro. Vi kan bidra där med goda argument och god politik som sätter människan framför kapitalet, politik som FUNGERAR! Mänskliga rättigheter är INTE TILL SALU!

***
Lösningen på krisen är så klart inte att köra vidare på den inslagna vägen. Den ensidiga nedskärningspolitiken måste ersättas med en politik för arbete, rättvisa, jämställdhet, klimatinvesteringar och ekonomisk utveckling. Det är på sådana områden ett europeiskt samarbete kan spela roll på ett bra sätt, inte genom en gemensam finanspolitik som inte alls tar hänsyn till vitt skilda länders olika situationer. Sätter man termostaten i mellersta Tyskland och tror att den ska bestämma värmen i radiatorn i norra Sverige och södra Italien samtidigt, så förstår man hur galet det blir. Det blir många sömnlösa nätter och ångestfyllda dagar när det blir för kallt och för varmt på samma gång. Fråga folket i Grekland och Spanien om hur EMU-samarbetet har hjälpt dem. Vi som står utanför har en bättre utveckling, tvärtemot vad man sa i folkomröstningskampanjerna 2003 när Sverige klokt nog valde att ställa sig utanför. Tack alla som var kloka nog! Låt oss fortsätta vara kloka där och respektera folkomröstningsresultatet och folkviljan och låt länder som vill lämna Euron också göra det. Det är det som är demokrati!

En röst på Vänsterpartiet i EU-valet är också en röst för ett öppnare EU. Som alltid står vi i första ledet för internationell solidaritet. Vi välkomnar människor från andra länder som kommer till vårt land, men vi kommer ALDRIG att acceptera att löntagare utnyttjas oavsett vilken bakgrund dom har. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal.
I EU vill vi införa ett socialt protokoll som gör att arbetstagare från andra EU-länder inte ska behandlas sämre än andra i det land där de arbetar. I torsdags satt jag i radiodebatt med en moderat EU-kandidat om just den här frågan. Hon menade på fullt allvar att det var polisens sak att se till att fackliga rättigheter gavs och att lönedumpning inte skedde. Så talar en moderat som inte vet vad facket har gjort, betyder och gör, och vad värre är, som vill göra sig av med fackföreningsrörelsen och ersätta den med polis.  Det kallar jag inte bara okunskap utan faktiskt ett hån. Vi som förstår, och som vet att vi MÅSTE ha en europeisk överenskommelse om vi ska kunna garantera arbetarnas rätt mot kapitalet, fattar också att ett socialt protokoll är ett MÅSTE. Fackliga rättigheter ska vara en självklarhet, men vi kommer aldrig att nå dit om det ska vara arbetsgivarna och polisen som ska vara pådrivande. Det fattar väl vem som helst. Utom moderaterna då, det NYA arbetarpartiet. Löntagarnas och arbetarnas rättigheter är, oavsett ursprung, INTE TILL SALU. Det är framgångar som inte har varit gratis heller. Dom har betalats med blod, svett och tårar.

Vänsterpartiet är fortfarande ett tydligt EU-kritiskt parti som ser de stora demokratiska bristerna i unionen. Vi vill ha ett nära samarbete mellan fria demokratier, inte en odemokratisk superstat i Europa. Därför driver vi krav om att avgränsa EU:s makt, demokratisera unionen och öka medlemsländernas inflytande. Därför vill vi omförhandla det svenska medlemskapet. Det är hög tid nu! Vi har varit med sedan 1995 och det är nästan 20 år sedan. Låt oss följa Storbritanniens exempel och kräva en omförhandling! Och där ska det sociala protokollet med, liksom undantaget från EMU. Just nu har vi ett enda undantag, och det handlar om snuset. Jag vet att snus är viktigt för många, men visst finns det i ärlighetens namn även annat som är viktigt?
***
EU-valet är också en kraftmätning mellan vänster och höger. Liksom högerregeringen i Sverige säljer ut välfärden och gemensam egendom påtvingar EU krisländerna privatiseringar. Genom en röst på Vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan politik, en politik som står upp för löntagarnas rättigheter, som säger nej till privata vinster i välfärden men som i gengäld stödjer klimatinvesteringar för nya jobb. Självklart står rätten för kvinnor att bli ekonomiskt försörjande högt upp på agendan liksom alla kvinnors rätt till sin egen kropp. Kampen för jämlikhet och jämställdhet måste föras såväl nationellt som internationellt.

Moderaten jag debatterade mot i torsdags, hon skrev också en annan intressant sak i tidningen tidigare i veckan. Moderaterna hör ju till den konservativa gruppen i EU-parlamentet. Den gruppen väljer att inte ta striden för kvinnors rätt till sin kropp och arbetar därmed EMOT en mänsklig abortlagstiftning. Argumentet är INTE att abort är fel, inte för de svenska moderaterna, utan argumentet är att om vi lyfter den frågan så kan det betyda att t ex Portugal vill lägga sig i vad som sker i Sverige, och då kan vi i Sverige bli tvingade att genomföra en politik som Moderaterna i själva verket själva ställer sig bakom genom att inte säga ifrån. DET kallar jag ett beteende värdigt döda fiskar. DET kallar jag oengagerad JA-sägare! DET kallar jag en politik som gett upp! DET kallar jag för samarbete på egoistiska grunder, och DET kan aldrig vara detsamma som internationell solidaritet! Vi står på kvinnornas sida, oavsett vilket land de kommer ifrån och oavsett om det handlar om kvinnors rätt till att försörja sig själva, att uttrycka sin mening och bli lyssnade på eller rätten att bestämma över sina egna kroppar. Vi backar inte från striderna! Kön skär igenom allt annat, och orätten drabbar kvinnor hela tiden. Feminismen är inte till salu, den håller vi fast vid!

Vänsterpartiet har varit aktivt och pådrivande i att skärpa miljöregler och förbättra EU:s politik för jämställdhet och för löntagarnas rättigheter. Det har vi vår kritiska EU-hållning att tacka för. Vi fortsätter att driva vår EU-kritik inom EU i syfte att förbättra Europa och världen. Vi respekterar folkomröstningsresultatet, det handlar om att respektera demokratin, men har inte ändrat ståndpunkt. Det behövs kritiskt konstruktiva krafter som lyfter dom frågor som kräver internationellt samarbete. Det handlar om mänskliga rättigheter, om feminism, om klimatpolitiken och om omsorgen om vår värld i övrigt. Världen är ju inte bara större än Sverige, den är också större än Europa och vi har en global verklighet att hantera också. Uppdraget är att bygga en hållbar värld. EU kan vara ett redskap i det arbetet också, om vi hanterar det klokt och inte bygger ett fästning Europa mot resten av världen.

Som sagt, skicka inte fler döda fiskar som flyter med strömmen, dvs ja-sägare, från Sverige till Bryssel! Skicka istället representanter som vill lösa problemen och utveckla världen! Och skicka representanter som INTE ÄR TILL SALU! Lobbyismens oerhörda påtryckningsapparat måste begränsas. Det kan inte vara meningen att det är företag som skickar tonvis med choklad till EU-parlamentariker som ska bestämma miljöregler och handelsavtal. Det är väljarna, medborgarna, människorna som ska styra i en demokrati, inte storföretagen och kapitalet! Demokratin är INTE TILL SALU!
***

För, så här är det: Ett samhälle som byggs på rättvisa och medmänsklighet är i grunden starkare än ett samhälle där girigheten är starkast. Ett samhälle som byggs på mångfald och respekt för olikheter är mer hållbart och mer utvecklande än ett som bygger på likhet och rädsla för det som är främmande. Ett samhälle som bygger på stängda gränser och murar mot omvärlden är mer sårbart än ett som är öppet och fritt. Därför är det ett starkt, hållbart, öppet och fritt samhälle vi i Vänsterpartiet vill skapa och det gäller både här hemma och internationellt.

För det är tillsammans, med alla våra olikheter, som vi kan skapa ett samhälle, ett Sverige, ett Europa och en värld där vi alla kan känna oss hemma. Även jag, en kulturmänniska som är kristen socialist och feminist samt gift med en folkpartist, vill vara med och skapa den framtiden. Sälj sofflocket på Blocket och Rösta rött den 25 maj! Säg JA till en ljus och rättvis framtid, för en sån är våra barn och alla våra medmänniskor värda!

***Inga kommentarer: