torsdag, maj 01, 2014

Första maj i Emmaboda: INTE TILL SALU!


Kamrater, ett samhälle som byggs på rättvisa och medmänsklighet är i grunden starkare än ett samhälle där girighet är ledstjärnan. Ett samhälle som byggs på mångfald och respekt för olikheter är mer hållbart och mer utvecklande än ett som bygger på likhet och rädsla för det som är främmande. Ett samhälle som bygger på stängda gränser och murar mot omvärlden är mer sårbart än ett som är öppet och fritt. Därför är det ett starkt, hållbart, öppet och fritt samhälle vi i Vänsterpartiet vill skapa och det gäller både här hemma och i internationellt perspektiv.

EU skulle kunna vara ett medel i det arbetet, och EU ÄR ett viktigt organ i den värld och den situation vi lever. Huvuddelen av riksdagens beslut är en direkt följd av EU-beslut. Vi kan inte isolera oss från den verkligheten, trots att EU i sig är en svårbegriplig struktur med uppenbara brister. Vi MÅSTE engagera oss, och det FÖRSTA vi kan göra är att skaffa oss ett starkt inflytande genom ett bra resultat i EU-valet! Vi i Vänsterpartiet är INTE TILL SALU, men är det något jag skulle vilja bli av med så är det sofforna som står hemma i våra stugor just i valtider. Soffliggandet är en av våra största fiender, så sälj sofforna på Blocket och gå och rösta! Sofforna ÄR TILL SALU!

EU pressar idag länder som är i kris att skära ner på viktiga välfärdsområden såsom skola, vård och omsorg. Man tvingas urholka arbetsrätten och allt detta drabbar de sämst ställda allra mest. Eurosamarbetets tvångströja hindrar de utsatta länderna att föra en politik som kan få ekonomin att rulla igen. Tvångströjan måste bort!

Det är inte svårt att konstatera att EU är i kris. Miljoner människor drabbas av arbetslöshet och fattigdom. I krisens spår växer inte bara fattigdomen, utan samtidigt som människor blir arbetslösa och drivs från sina hem på grund av en gemensam finanspolitik som hindrar verksamma åtgärder, växer de högerextrema krafterna som hetsar mot invandrare och HBTQ-personer sig allt starkare i EU-länderna. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras. Jag önskar att vi genom europeiskt samarbete kan bekämpa sådana mörkerkrafter. Girighet och uppgivenhet måste ersättas med vilja och framtidstro. Mänskliga rättigheter är INTE TILL SALU!

Lösningen på krisen är så klart inte att köra vidare på den inslagna vägen. Den ensidiga nedskärningspolitiken måste ersättas med en politik för arbete, rättvisa, jämställdhet, klimatinvesteringar och ekonomisk utveckling. Det är på sådana områden ett europeiskt samarbete har ett positivt syfte, inte genom en gemensam finanspolitik som inte alls tar hänsyn till vitt skilda länders olika situationer. Sätter man termostaten i mellersta Tyskland och tror att den ska bestämma värmen i radiatorn i norra Sverige och södra Italien samtidigt, så förstår man hur galet det blir. Det blir många sömnlösa nätter och ångestfyllda dagar när det blir för kallt och för varmt på samma gång.

En röst på Vänsterpartiet i EU-valet är också en röst för ett öppnare EU. Som alltid står vi i första ledet för internationell solidaritet. Vi välkomnar att människor från andra länder kommer till vårt land, men vi motsätter oss samtidigt att löntagare utnyttjas. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. I EU vill vi införa ett socialt protokoll som gör att arbetstagare från andra EU-länder inte ska behandlas sämre än andra i det land där de arbetar. Löntagarnas och arbetarnas rättigheter är, oavsett ursprung, INTE TILL SALU.

Vänsterpartiet är fortfarande ett tydligt EU-kritiskt parti som ser de stora demokratiska bristerna i unionen. Vi vill ha ett nära samarbete mellan fria demokratier, inte en odemokratisk superstat i Europa. Därför driver vi krav om att avgränsa EU:s makt, demokratisera unionen och öka medlemsländernas inflytande. Vi vill omförhandla det svenska medlemskapet. Det är hög tid nu!

EU-valet är också en kraftmätning mellan vänster och höger. Liksom högerregeringen i Sverige säljer ut välfärden och gemensam egendom påtvingar EU krisländerna privatiseringar. Genom en röst på Vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan politik, en politik som står upp för löntagarnas rättigheter, som säger nej till privata vinster i välfärden men som i gengäld stödjer klimatinvesteringar för nya jobb. Självklart står rätten för kvinnor att bli ekonomiskt försörjande högt upp på agendan liksom alla kvinnors rätt till sin egen kropp. Kampen för jämlikhet och jämställdhet måste föras såväl nationellt som internationellt.

Vänsterpartiet har varit pådrivande i att skärpa miljöregler och förbättra EU:s politik för jämställdhet och för löntagarnas rättigheter. Det har vi vår kritiska EU-hållning att tacka för. Vi fortsätter att driva vår EU-kritik inom EU i syfte att förbättra Europa och världen. Vi respekterar folkomröstningsresultatet men har inte ändrat ståndpunkt. Där behövs kritiskt konstruktiva krafter. Skicka inte fler döda fiskar som flyter med strömmen, dvs ja-sägare, från Sverige till Bryssel! Skicka istället representanter som vill lösa problemen och utveckla världen! Och skicka representanter som INTE ÄR TILL SALU! Lobbyismens oerhörda påtryckningsapparat måste begränsas. Det är väljarna, medborgarna, människorna som ska styra i en demokrati, inte storföretagen och kapitalet! Demokratin är INTE TILL SALU!
*
Rasisterna i SD var i farten på veckans fullmäktigemöte i Kalmar. Inte helt oväntat var det ETT enda ärende som intresserade dem, nämligen frågan om kommunen skulle utöka sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn från 11 platser till 16 och denna gång prioritera flickor. Det fick mörkermännen i SD att vilja diskutera prioriteringar i politiken, samhälleliga kostnader på nationsnivå och dessutom fastslå att flyktingar kan komma hit och mörda kungen utan påföljd i form av utvisning. Man vet ju inte om man ska skratta eller gråta, eller jo, det vet man. Man gråter. Inombords. Inte för att det finns stollar i politiken, utan för att det finns tillräckligt många i valmanskåren som tycker att det här är OK. Det är det INTE.

SD yrkade alltså avslag på utökning av flyktingmottagandet vad gäller ensamkommande flyktingbarn och menade att det handlar om att prioritera, men om vi prioriterar bort etik och moral, öppenhet, rättvisa, medmänsklighet, solidaritet, kärleken till medmänniskorna och omsorgen om de små, vad har vi då kvar av värde att prioritera??? Att säga ja till behövande är det enda vi kan göra om vi fortfarande vill kalla oss människor. Så enkelt är det. Det är som Jonas Gardell ungefärligen skriver: Du ska ta vara på din broder. Det är därför du är här.

Jag ställer ALDRIG upp på rasistiska resonemang. Jag tänker ALDRIG ställa upp på ett enda uttryck som börjar i stil med "Jag är inte rasist men..." för så fort man säger det så kommer ett rasistiskt uttryck och inget annat. Hur svårt kan det vara att inse att vi är syskon och att vi har ansvar för varandra? Hur svårt kan det vara att sätta kärleken framför hatet? Hur svårt kan det vara att vara människa istället för djur?

Ogräset växer och frodas... Håller DU rent i din egen rabatt? Våren har kommit och nästan övergått i sommar. Ska du få en rabatt som blomstrar i mångfaldens alla färger när solen börjar värma på riktigt så är det dags att rensa upp. Börja nu, eller helst igår, men utrensningen kan ALDRIG gå via våldsanvändning. Den ickerasistiska kampen som måste föras, det blir allt tydligare att vi måste ta den, får INTE ske med våldet som verktyg utan med helt andra medel. Vi ska inte sälla oss till skaran av människor som tycker att det är OK att slå ner meningsmotståndare. Det är med tydlig politik, med argument och värderingar, med goda exempel och med kärlekens makt som vi ska vinna kampen över hatet och våldet. Låter det naivt? Ja, kanske det, men man vinner aldrig fred med våld. Man vinner bara krig. Den här kampen är kanske den viktigaste vi har att utkämpa. Låt oss göra det med både hjärna och hjärta i behåll. Vi ska inte sälja oss till kriminaliteten. Vi och allas människovärde är absolut INTE TILL SALU!
*
Rättvisan framför allt! Så heter min blogg. När jag nu kandiderar till EU-parlamentet (jag hoppas ni går och röstar allihop, som sagt SÄLJ SOFFAN!) så har jag valt ”Rättvisa, välfärd och mänsklighet i centrum” som överskrift. Jag tror nämligen på det där med att se helheten, och det jag ser när jag blickar ut över min närmiljö är orättvisorna och skevheten. De drabbar många, arbetslösa, sjuka, äldre, människor med funktionsnedsättningar och pensionärer som inte får pensioner värda namnet. Pensionssystemet är fel i grunden och måste göras om! Det är en kränkning att tala om förändringar som skulle ge 50 kr mer i månaden. Det räcker ju knappt till ens till ett hamburgermål med tillbehör! Den huvudlösa politiken drabbar många fler. Utförsäljningen av välfärden och vinstjakten sätter människans behov vid sidan av och kapitalisternas pengahunger i centrum. Det är fel. Välfärden är vår, den är vår gemensamma egendom och den är INTE TILL SALU!

Det som dock skär igenom allt är könsperspektivet. Det är så gott som alltid kvinnor som har det sämre än sämst, och dessutom utsätts kvinnor för våld av män i så hög utsträckning att det beskär kvinnors frihet i allmänhet. Varför ska vi behöva avstå från att vara ute? Det är inte kriminellt att vara ute ensam, men det är kriminellt att slå ner folk. Varför resonerar vi så här då? Nej, det är hög tid att vi säger NEJ TACK till kvinnoförtrycket. Vi borde sagt det redan igår, och det gjorde vi, men trenden har vänt och vi går åt fel håll på grund av den borgerliga alliansregeringens tunnelseende och ovilja. Kvinnor är INTE TILL SALU. Kvinnors rättigheter ska inte behöva sättas på väntelistan. Som rättvisekämpe kan jag inte bara se på när gubbväldet breder ut sig. När jag hör kvinnliga politiskt aktiva dra sig undan politiken med hänvisning till att det inte är någon idé eftersom dom saknar en manlig dingeling mellan benen, precis som om det är den man ska tänka och känna med HELA TIDEN, så blir jag galen. Tyvärr känner jag ju igen mig. Så ser verkligheten ut. Det är ovärdigt ett utvecklat samhälle att inte ta itu med könsrelaterade orättvisor, och det är ovärdigt människan. Kom igen, låt oss kämpa tillsammans! Klass och kön är två perspektiv vi måste ha i åtanke hela tiden. Låt oss visa att det går att använda båda hjärnhalvorna och råda bot på systemfelen på båda hållen samtidigt! Vi måste organisera oss även på detta område och gå utanför de existerande strukturerna. Män och kvinnor är lika mycket människor och är lika mycket värda! Måste det vara så svårt att förstå?
*
Kamrater, vi befinner oss i ett supervalår med val både vår och höst. Samtidigt gör vi val varje dag, som människor, som medmänniskor och som samhällsmedborgare. Kanske är det DÄR de verkliga valen sker? Det är nämligen inte vad som lovas i valrörelserna som egentligen betyder något, det är vad man gör i vardagen som visar om man lever som man lär. Det är där vi visar vad det betyder att vara socialister, rättvisekämpar, feminister och icke-rasister med ett hållbart samhällsbygge på agendan.  Det är DÄR vi släpper fram människan, låter henne använda alla uttryckssätt genom kultur och språk i alla former, ger henne möjlighet att utveckla hela sin potential. Det är DÄR vi behandlar varandra schysst. Det är DÄR vi vinner valen!

För en äkta socialist är aldrig och inte någonstans till salu. En äkta socialist står inte ut med orättvisor och sätter aldrig egna maktambitioner framför viljan och möjligheten att skapa förändring i rättvis riktning. En äkta socialist ser till att skapa både jämlikhet och jämställdhet både i det stora och i det lilla. En äkta socialist tar alltid ställning för den lilla människan och spelar aldrig bort människovärdet. En äkta socialist har ALDRIG tålamod nog för att låta rättvisan vänta. För en äkta socialist lever som man lär och är INTE TILL SALU!
Leve socialismen! Leve feminismen! Leve friheten! Leve första maj!

Inga kommentarer: