lördag, mars 10, 2012

Ja till omsorg, nej till privata vinster

Vi har under de gångna månaderna sett flera avslöjanden om missförhållanden på privata äldreboenden. Det borde avskräcka från ytterligare privatisering, men istället får dessa företag, som gång på gång misskött sig, hela tiden nya uppdrag av borgerliga politiker. Vi behöver mer personal i äldreomsorgen, inte mer privat vanvård. Det gäller naturligtvis även hemtjänsten där vi behöver resurser för att dels hålla kontinuiteten på rimlig nivå, dels ge de insatser som krävs på ett sätt som ger den äldre trygghet och omsorg värd namnet.


Lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett tydligt exempel på hur regeringen driver på privatiseringen av äldreomsorgen. Än så länge har vi i kommunerna själva fått välja om vi vill införa LOV i äldreomsorgen. Men tålamodet med icke-borgerliga kommuner börjar tryta och regeringen säger att alla kommuner ska ha infört LOV ”frivilligt” senast 2014. Annars väntar tvångslagstiftning.


Privata vinster är tydligen för många politiker viktigare än de äldres livskvalitet. Jag kommer att fortsätta stå fast vid den självklara uppfattningen att privata vinster inte hör hemma inom äldreomsorgen. Kommer ”tvångs-LOV” att bli ett faktum (vilket jag sannerligen inte hoppas!) så måste vi hantera det, men absolut inte applådera det. Fram till dess har vi ingen som helst anledning att se oss tvingade att sälja ut någon del av de äldres välfärd. 


Ja till god omsorg. Nej till privata vinster i välfärden. Punkt.

Inga kommentarer: