tisdag, november 16, 2010

Certifiering Säker och Trygg förening 16 november 2010

Kalmar marknadsför sig som en kommun som vill framåt. Det är positivt. En kommun som ska garantera välfärden åt alla som bor där samt växa måste utvecklas och finna nya vägar. Det är omöjligt att slå sig till ro och bara slå vakt om det man har. Man måste våga satsa på framtiden.

Visst kan Kalmar utvecklas, men då måste vi börja ta hänsyn till annat än det som traditionellt ses som tillväxt, de hårda sektorerna. Visst behöver vi arbetstillfällen, men det ska vara arbetstillfällen som är hållbara. Visst behöver vi handel, men det ska vara hållbar handel. Och vi behöver människor, människor som är hållbara. Utan människorna dör Kalmar. Det är ju människorna som skapar tillväxten. Tillväxt på det mjuka området är därför minst lika viktigt som att bygga nya affärscentrum. Det är här som alla ideella föreningar är så viktiga.

Jag slutar vid årsskiftet som ordförande för kultur- och fritidsnämnden efter åtta år. Man ska inte sitta längre med ordförandeklubban i hand. Risken är att man blir ett med verksamheten och inte ser helheten, och det är ju det man ska göra som förtroendevald. Det har varit åtta händelserika år, både privat och professionellt. Vi bygger nya anläggningar, det finns planer på ännu fler nyheter så det är inte slut än. Men, det är inte det där som har med spadar att göra som jag tycker är allra roligast. Det som jag främst tänker på när jag tänker kultur och fritid är ändå det som stod på de tröjor som Ungdomens Röda Kors hade på sig när jag gick på mellanstadiet. Det stod nämligen "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något". Det är liksom nyckeln in till ett aktivt liv, till ett liv som gör skillnad inte bara för mig utan för andra, utan tanke på att man ska tjäna pengar på allting. Jag var aldrig med i Ungdomens Röda Kors, men deras budskap har jag burit med mig in i andra sammanhang: Att jobba tillsammans och sätta laget framför jaget.

Det här projektet, Säker och trygg förening, är en av de saker jag är allra mest glad för. Det utvecklar nämligen föreningslivet, precis den arenan där vi lär oss om jaget och laget. Jag som har jobbat ideellt sedan barnsben vet vad det betyder med ledare för barn- och ungdomsverksamhet, ledare som tjänade som förebilder för oss som var små och som kunde inspirera oss att anta utmaningen att leda verksamhet själva senare, både som tonåringar och i vuxen ålder. De ideella insatserna är ovärderliga för oss i Kalmar kommun. Jag vill tacka alla föreningar, alla samarbetspartners i Säker och Trygg-arbetet (Smålands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, Regionalt elitidrottscentrum) som tillsammans med oss på kultur och fritid lägger ner tid och kraft för att säkra den ideella verksamheten för barn och ungdomar och göra den både tryggare, säkrare och ännu bättre. STORT TACK!

Det samlade föreningslivet har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället. Studier visar att personer som är medlemmar i föreningar tenderar att känna ett större intresse och engagemang för den storskaliga demokratin på nationell och internationell nivå. Arbete med barn och ungdomar ger mångfalt igen i ett längre perspektiv. Det säkrar vårt demokratiska samhälles fortlevnad. Vi har all anledning att betänka det. I Sverige, år 2010, finns hot mot demokratin, mot det som jag och många med mig tycker är självklart, nämligen att ALLA är lika mycket värda.

Vill vi att Kalmars invånare ska utveckla aktiva och hållbara liv så vågar vi bejaka det framåtsyftande arbetet i Säker och trygg förening, och avknoppningen Klimatsmart förening. Menar vi allvar med Kalmar Full Fart Framåt så måste vi inse att det gäller människor i alla åldrar, och alltså i hög grad allt det som utförs i det ideella föreningslivet. Varje arbetad ideell timme är en betydande pluspost i kommunens ekonomi, och det är värt att betänka när vi alltför ofta bara pratar om hur mycket saker kostar och hur stora minustecken vi har. Föreningslivet är ett av de stora plustecknen!

Stort Grattis till de föreningar som idag blev certifierade för andra, tredje, fjärde, femte och sjätte gången och ett lite speciellt välkomnande Grattis till de två föreningar som nu blev certifierade för allra första gången (Friskis och Svettis och Ridklubben Udden).

Till er alla: Tack för allt jobb och Lycka till i framtiden!

Inga kommentarer: