fredag, februari 17, 2017

Demokrati än en gång

Jag funderar lite på det där med demokrati. Det är tydligen svårt att praktisera. Samtidigt så måste man vara demokrat. Inget annat är egentligen gångbart, och det ska vi nog vara tacksamma för. Men, hur ser det ut egentligen?

Är demokrati
  • att alla får säga sin mening? Ja, men också att man ska lyssna på andra.
  • att alla måste ha en åsikt om allting? Nej, men den som inte tycker något får finna sig i andras beslut.
  • att alla får göra som de vill? Nej, majoritetens beslut gäller.
  • att alla frågor måste diskuteras och beslutas demokratiskt? Nej, men man måste på demokratiskt vis bestämma vilka områden som demokratin gäller.
  • att rätten att kränka andra är lika stor som rätten att säga sin mening? Nej, rätten att slippa bli kränkt är lika stor som rätten att säga sin mening.
  • att alla människor, oavsett alla variabler, är lika värda och att allas röster väger lika? Ja, men det är lättare att fatta kloka beslut om man är insatt i den aktuella frågan.
  • att alla människor har rätt till bildning? Tveklöst JA.

Jag tror på demokratin. Det är det allra bästa sättet vi har för att styra ett samhälle, men demokrati på riktigt är ganska krävande. Demokratiska processer tar tid. Att både framföra sin mening och lyssna på andra går inte snabbt. Dessutom kräver demokratin, om den ska leda till kloka och hållbara beslut, en viss nivå på folkbildningen. Även det tar tid och resurser i anspråk, men alternativet är att vi får en elit som sitter inne med kunskap och en folkmassa som inget annat val har än att acceptera vad eliten bestämmer. Begreppet elit är också problematiskt. Det handlar inte om en elit i objektiv mening. Det handlar om en grupp människor som av olika skäl anser sig ha rätt att inneha en ledande position och inte drar sig för att bruka den till att styra över andra som berövas sitt eget inflytande.

Så ska vi inte ha det, inte någonstans. Demokratin måste utvecklas, inte avvecklas, men det finns ingen QuickFix. Det är långsiktigt, resurskrävande och förmodligen ganska tröttsamt. Ändå är det inget vi har möjlighet att välja bort om vi vill behålla ett civiliserat samhälle.

Så: "På att bara" som vi säger i Kalmar!


Inga kommentarer: