tisdag, februari 21, 2017

Återupprätta det politiska samtalet!

Uttalande antaget vid årsmötet i Feministiskt initiativ Kalmar län 12 februari 2017


Vi ser en oroande utveckling både i lokalsamhället och i världen omkring oss. Demokratin, folkstyret, den styrande princip som vi under lång tid såväl i Sverige som i större delen av den utvecklade världen har sett som överlägsen annan maktutövning, håller på att urholkas. Icke-demokratiska partier ställer upp och får relativt stort stöd i allmänna val, presidentkandidater utan demokratisk agenda vinner människors förtroende och etablerade politiska partier öppnar upp för samarbete med rörelser som delar upp människor i ett ”vi” och ett ”dom”. Kvinnor, flyktingar och människor med behov av samhällets stöd blir som vanligt de stora förlorarna.

Demokrati är inte enkelt. Det är inte alltid roligt heller, och framförallt är det inte alltid snabbt och effektivt. En fungerande demokrati är däremot den enda garant vi har för en rättssäker tillvaro. Demokratin kan vi aldrig ta för given. Det finns alltid krafter som mer än gärna vill roffa åt sig makt åt sig själva och därigenom beskära den demokratiska friheten för andra.

Vi i Feministiskt initiativ Kalmar län är beredda att anta utmaningen. Vi måste tillsammans vända utvecklingen. Om demokratin ska säkras så måste vi återupprätta det politiska samtalet. Det kan ske genom en process som syftar till samhällelig bildning snarare än genom att vinna billiga poänger i dagens alltmer populistiska politiska landskap. Politiken måste bli mer varje persons angelägenhet och mindre kohandel och spel i maktens korridorer. Framtiden är för viktig för att överlåtas till makthungriga populister!

Låt oss tillsammans uppmuntra till möten och samtal varthelst vi får möjlighet. Använd fikaborden, köksborden, studiecirklar, föreningslivet och passa på att mötas både i och mellan de politiska partierna.  En fungerande demokrati kräver folklig förankring och folkbildning. Det är kanske svårt och komplicerat, men det är enda vägen framåt om vi ska kunna möta framtiden utan att skämmas över vad vi av kortsiktiga, makthungriga och egoistiska skäl och mot bättre vetande spelade bort under 2000-talets början. Vi får aldrig sluta mötas, samtala och bry oss!

Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: