fredag, november 11, 2016

Till vem?

”Jag var hungrig, och ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni gav mig vatten. Jag var en främling, och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.” Då kommer de som har följt Guds vilja att fråga: ”Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig, eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?” Och kungen ska svara dem: 'Jag försäkrar er, att när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder och systrar, då gjorde ni det för mig!” 
(Matt. 25-35-40, Nya Levande Bibeln)

Nästa vecka stängs Salve för EU-migranter. Vintern har kommit. Ett samhälles grad av mänsklighet manifesterar sig i det sätt på vilket det tar hand om behoven hos de allra minsta.

Kyrie eleison. Herre förbarma Dig. Det är snålt med förbarmandet i kommuntoppen, och lika snålt verkar det vara med viljan att stå för egna fattade beslut.
Frågan som inställer sig är "Herre, till vem skulle vi gå?"

Inga kommentarer: