måndag, november 14, 2016

Etik och moral måste finnas i politiken!


Debattartikel i Barometern den 14 november 2016 och i Östra Småland 17 november 2016
Det amerikanska presidentvalet är över. Vi kan ha vilka åsikter som helst om valsystemet och om hur kampanjarbete bedrivs där, men faktum kvarstår: Det amerikanska folket har med hjälp av sitt eget regelverk röstat fram en man till president som har uppvisat en alarmerande fallenhet för rasism, sexism och kränkande beteenden gentemot såväl människor med funktionsnedsättningar som andra minoriteter. Donald Trump är en kapitalstark vit heterosexuell äldre man. Nu har han, enligt konstens alla regler, också fått makt över en hel nation.

Vi måste kunna föra en diskussion om de etiska och moraliska frågorna som kan ställas här. Jag ifrågasätter inte det amerikanska väljarkollektivets odiskutabla rätt att rösta fram sin egen företrädare. Att hävda att majoriteten av väljarna, om det nu ens var så, skulle ha rätt i moralisk/etisk mening är dock inte samma sak. Det går helt enkelt inte att hävda att majoriteten alltid har rätt. Skulle vi mena allvar med ett sådant uttalande betyder det att 99 människor kan döda den hundrade bara för att de 99 kunde enas om att det vore rätt. Det finns värderingar som är viktigare än majoritetsbeslut. Det är de värderingar som gör oss till civiliserade människor med kännande hjärtan och tänkande hjärnor, med omtänksamhet, empati och kärlek.

Idag utmanas sådana värderingar. Det visar valet i USA. Det är numera OK att lägga sin röst på företrädare som systematiskt kränker människor, ställer utsatta grupper mot varandra, förnekar kvinnor makten över sina egna liv och underblåser förödande konflikter mellan såväl nationer som religioner och etniska grupperingar. Visst, alla har rätt att stödja sådant, men kom inte och hävda att det gör politiken rättfärdig.

Det farliga är inte att blanda in mjuka frågor om moral och etik i politiken. Det farliga är när sådana frågor frikopplas därifrån. Det är en viktig lärdom för oss även i Sverige. Om de styrande och kandiderande låter maktambitionerna tränga undan mänskliga värderingar, etik och moral är risken stor att kränkningar, förödmjukelser och förtryck inte bara syns i den politiska retoriken utan också omsätts i legal handling. Det kan aldrig vara rätt, oavsett hur många som röstar på sådana företrädare.

Birgitta Axelsson Edström, Talesperson Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: