torsdag, november 03, 2016

Dags för rimlig representation!

Insändare i Östra Småland 3 november 2016
Det är bedrövligt, om än inte överraskande, att det saknas kvinnlig representation i så hög grad på de högsta maktpositionerna inom lokalpolitiken i Kalmar län. Som Östra Småland så korrekt har konstaterat: Efter 100 år av allmän, dvs kvinnlig rösträtt, så dominerar män fortfarande. Kvinnor slår i glastaket medan män slår vakt om det. Det är lätt och framförallt ganska framgångsrikt att prata om jämställdhet och allas lika värde, men det är tydligen desto svårare att omsätta orden i praktisk handling om det skulle påverka den egna positionen.

Vad vi har att göra med är gamla strukturer, normer och värderingar. Mannen är normen, kvinnan är avvikande. Finns det kvinnliga kandidater måste de vara så gott som perfekta i alla stycken om de ska kunna utmana en trött halvdålig man. En kvinna, trots hög kompetensnivå och genuin vilja att förändra, blir alltid misstänkt för att vara inkvoterad på grund av sitt kön trots att män med maktambitioner i alla tider har blivit inkvoterade tack vare sitt. Slutsatsen man kan dra är att kompetensen tydligen sitter just i det manliga könet. Patriarkaliskt färgade icke-normkritiker som vill bevara unkna traditioner till varje pris hävdar ju så gott som alltid att det aldrig kan gå att förena kvinnligt kön med kompetens. Det framkommer nämligen varje gång när det diskuteras huruvida kvinnor överhuvudtaget har något i politiken att göra. Kön (läs ”kvinnligt kön”) ställs då i motsas till kompetens.

Vi borde ha kommit längre i Kalmar län år 2016. När residensstaden Kalmars femton ledamöter starka kommunstyrelse består av elva män och fyra kvinnor så inser man att här behövs något nytt. Den gamla höger-vänsterskalan räcker inte till för att kvinnor ska uppnå den representation som är rimlig. Gamla mossiga strukturer måste bytas ut mot nya och glastaket krossas. Det är hög tid för en feministisk politik som tar orättvisor på allvar och inte bara pratar. Det är dags att Feministiskt initiativ tar plats i Kalmar läns beslutande församlingar.

Birgitta Axelsson Edström, talesperson Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: