tisdag, november 01, 2016

Se gubbar...

Lokalorganet Östra Småland skriver idag om hur illa det är ställt med könsfördelningen bland länets kommunstyrelseordföranden. Fyra kommuner i länet, däribland Kalmar, har aldrig någonsin haft en kvinnlig KS-ordförande. Några stycken har en kvinna på posten nu, och några enstaka har haft det under längre perioder. Tittar man sedan på könsfördelningen inom kommunstyrelsen så utmärker Kalmar sig även i det sammanhanget. Bland 15 ledamöter hittar vi fyra kvinnor. Märk också: Detta är en kommun som vill framhålla sitt jämställdhetsarbete och som också får nationell uppmärksamhet. En slutsats som kan dras är förstås att det gärna pratas om jämställdhet i de politiska leden och att man gärna vill skriva policydokument och handlingsplaner för kommunanställda men när det kommer till det egna handlandet så blir det plötsligt inte alls lika attraktivt. Att leva som man lär är inget som karakteriserar den politiska eliten i Kalmar kommun.

Det föranledde mig att i morse skriva den här lilla sångtexten. Det är ju snart jul (vi som håller på med körsång vet hur snabbt det går fram till jul) så den kan vara bra att öva upp julsjungandet med ;)

Se gubbar, se gubbar i våran Kalmar stad
De håller kvar klubban tillsammans i en rad
Och vad får den kvinna som hotar deras pakt?
En klapp på huvet och en smäll i baken, ingen makt!
(Mel. Tre pepparkaksgubbar)

Inga kommentarer: