torsdag, augusti 29, 2013

Svar till "Besviken och trött vårdanställd"

Vårt parti blev ganska utskåpat i tidningen Östran häromdagen från någon som verkade ha tröttnat på alltför många ord... Jag försökte bemöta det hela på mitt vis:

Svar till ”Besviken och trött vårdanställd”
Jag har full förståelse för din frustration. Du har ett perspektiv som vi i politiken i de flesta fall saknar, nämligen personalens. Hur det verkligen är att arbeta inom de snäva budgetramar som kommunfullmäktige antar, dessutom med årliga neddragningar, vet bara den som jobbar inom dem, inte vi som bestämmer. Det måste vi vara ärliga nog att säga. Det är därför det är så viktigt att öka inflytandet för dem som berörs av verksamheten, nämligen personalen och den enskilde brukaren, i det här fallet den som bor i vård- och omsorgsboende eller är beroende av hemtjänst.

Vänsterpartiet är det parti som har klarast feministisk profil i Kalmar, men visst finns det väldigt mycket som partiet borde göra bättre. De synpunkter du framför måste tas på allvar. Jag delar din uppfattning om arbetet med önskad sysselsättningsgrad. Vill vi kalla det en jämställdhetsfråga eller ett feministiskt projekt så måste vi vara beredda att lägga mer pengar på det. Feminismen kan inte betalas med utslitna kvinnor som inte får arbetstider, yrkesstolthet och liv att gå ihop. Det är därför jag hellre talar om vikten av förkortad arbetstid. Sex timmars arbetsdag är något som gynnar såväl personal som brukare.

Jag vill dock klargöra en sak: Du pratar om delade turer. Att införa sådana igen är något jag ALDRIG kommer att stödja. Sådana arbetsvillkor hör inte hemma i välfärdskommunen Kalmar på 2000-talet och jag hoppas och tror att vi är fler som är beredda att säga skarpt STOPP i det avseendet.
Birgitta Axelsson Edström (V)

2:e vice ordf Omsorgsnämnden  

Inga kommentarer: