lördag, augusti 17, 2013

Klart man ska rösta!

Kristdemokraten Jimmy Loord gick härförleden ut i media och uppmanade Svenska kyrkans medlemmar att inte rösta i kyrkovalet i höst. På något märkligt sätt verkar han anse att demokrati och partipolitiskt aktiva inte hör hemma i kyrkan.

Loord borde läsa på lite mer. Svenska kyrkans verksamhet som samfund regleras i lag, och där framgår att dess organisation ska vara demokratisk vilket gör valprocessen nödvändig. Ett stort antal nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet. Ett litet fåtal är knutna till ett politiskt parti. Övriga är som vi i Vänstern i Svenska kyrkan helt fristående. Det är intresset för kyrkan och dess verksamhet som förenar oss, och jag tänker självklart hävda min rätt att delta i kyrkans arbete på flertalet nivåer trots att jag också är medlem i ett politiskt parti. Jimmy Loord är naturligtvis också välkommen.

Jag uppmanar alltså i motsats till Loord alla som kan utnyttja sin rösträtt att göra det, även om jag förstås vet att långt ifrån alla kommer att rösta på oss som ställer upp för Vänstern i Svenska kyrkan. Av erfarenhet vet vi nämligen att de enda som tjänar på låga valdeltaganden är de antidemokratiska krafterna, och kampen mot dem är gemensam för oss andra. Det handlar helt enkelt om omsorg om kyrkans framtid som en öppen och levande folkkyrka för alla.

Det är varken det partipolitiska engagemanget eller intresset för att påverka som är den stora faran vare sig för Svenska kyrkan eller för samhället i stort. Det är istället okunskapen och likgiltigheten. Det är djupt tragiskt och ganska skrämmande att kristdemokraten Jimmy Loord inte har greppat det utan istället uppmanar till passivitet.

2 kommentarer:

Anders Göranzon sa...

Tyvärr kan jag inte rösta i kyrkovalet, trots att jag är medlem. Vi bor utomlands och då faller detta märkligt nog bort. Men egentligen reagerar jag på en annan sak: Svenska kyrkan regleras i lag, skriver Du. Korrekt. Men är det bra? Varför ska det finnas en särskild lag om Svenska kyrkan, när alla andra samfund regleras av lagen om trossamfund? Skulle Du t ex vilja att Vasakyrkan omfattades av en liknande lag? Lagen om Vasakyrkan?

Birgitta Axelsson Edström sa...

Jag har inte funderat så mycket på det där med specifika lagars existens på det här området och om de är bra eller dåliga. Jag konstaterar bara att de "är", och då är valprocessen nödvändig. Eftersom EFS är en del av Svenska kyrkan så innefattas vi ju faktiskt i samma lag på sätt och vis.... ;-)