måndag, augusti 12, 2013

Kyrkovalsarbete!

Idag har jag farit runt i Kalmar läns södra delar och lämnat valsedlar till kyrkans pastorsexpeditioner/valnämnder. En förändring sedan förra valet är att valnämnderna är färre och också hjälper till med distributionen av kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalsedlar inom respektive pastorat. Det gör det hela enklare för en liten nomineringsgrupp som Vänstern i Svenska kyrkan :-)Å andra sidan, det är BARA roligt att åka runt och träffa trevligt folk. Man blir nämligen alltid väl bemött, även om man stör mitt i lunchen vilket blev fallet idag. Förra gången när jag åkte runt så blev jag till exempel inbjuden att dricka kaffe med en syförening. Idag blev jag mottagen bokstavligt talat med öppna armar av en präst som jag aldrig tidigare har träffat men som visade sig veta precis vem jag var, vad jag tyckte om och inte tyckte om samt vem jag är gift med. Kul!

Kyrkovalet är en sak som inte engagerar så många, och det är inte sällan man hör negativa åsikter om att det överhuvudtaget hålls. Främst handlar det förstås om människor som inte är medlemmar i Svenska kyrkan och som inte heller har rösträtt, men jag jag hävdar ändå att vi ska se till att utveckla demokratin överallt i vårt samhälle istället för att avveckla den. Om man nu tycker att politiska partier inte har i kyrkan att göra, så kan man förstås tycka det (men det är mig veterligen enbart S och SD som nu kommer att kandidera som partier), men vi som jobbar som fristående nomineringsgrupper (se gärna Vänstern i Svenska kyrkans hemsida) har vi också förverkat vår rätt att ställa upp i valet? Är det fel med demokratiska processer i kyrkan? Om vi inte ska ha val, vad ska vi ha då? Och hur fungerar våra frikyrkor? Det kanske kan vara lite intressant att fundera på det. I alla fristående församlingar som jag har varit engagerad i så har man haft val vid varje årsmöte, och jag kan faktiskt inte påminna mig om speciellt många frågor som har avhandlats vid kyrkliga årsmöten och styrelsemöten som INTE har varit av politisk natur. De har dock inte varit direkt partipolitiska.

Sedan tycker jag att vi ska göra allt vi kan för att öka valdeltagandet. Ett lågt valdeltagande främjar enbart antidemokratiska krafter. Har man synpunkter på hur kyrkan styrs och agerar är det allra mest ineffektivt att varken rösta eller engagera sig. Då händer ju ingenting, i varje fall inte det man vill.

Demokratin är bland det allra finaste vi har. Den har sin naturliga plats i föreningsliv, på arbetsplatser, i de allra flesta av våra samhällskonstellationer samt i kyrkan. Vad skulle egentligen alternativet vara, och är det verkligen att föredra?

Inga kommentarer: