onsdag, september 19, 2012

Björklunds skolpolitik går med rumpan före..

En insändare i dagens Östra Småland:

Den borgerliga skolpolitiken väljer än en gång att gå med rumpan före in i framtiden. Nu ska man införa ettårig gymnasieutbildning för elever som är "skoltrötta” och som inte klarar av kraven för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

Det här är en fortsatt nedmontering av gymnasieskolan. Regeringen tycks inte ha lärt sig något av misslyckandet med de nya yrkesutbildningarna, dit allt färre elever söker. Istället för att tillföra mer medel till gymnasieskolan, så att fler elever både vill och kan studera där, så vill Björklund införa ännu en utbildningsform. På det sättet utarmas ungdomarnas möjligheter.

En ettårig gymnasieutbildning är ingen öppnad dörr till arbetslivet. Det är en stängd dörr till framtiden. Hur många arbeten i framtiden tror regeringen att man klarar med en ettårig gymnasieutbildning i bagaget? Är inte våra ungdomar, oavsett bakgrund och föräldrars utbildningsnivå, värda något mer än en stängd dörr och en återvändsgränd?

Självklart finns det mycket vi bör göra för att se till att skolungdomar klarar av gymnasiestudierna. Det är den säkraste biljetten till framtida möjligheter i arbetslivet. Vi bör öka den studie- och yrkesvägledande verksamheten samt tiden som både grundskolans och gymnasieskolans mentorer lägger ner på coachande samtal med eleverna. Risken att “skoltrötta” elever, de som ska omfattas av den här ”satsningen”, tar den enklaste utvägen utan någon större tanke på framtida konsekvenser är stor. I den komplexa verklighet som vi befinner oss är det inte alltid lätt att som ung tänka långsiktigt. Vi i Vänsterpartiet, som anser att alla ungdomar har utvecklingspotential, ser förstås vikten av att ge stöd i den processen.

Arbetsmarknaden skriker efter ingenjörer, inte efter ungdomar med låg utbildningsnivå. Är det ett faktum som gått regeringen och Jan Björklund helt förbi?

Birgitta Axelsson Edström (V)

Ledamot i Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse

Inga kommentarer: