onsdag, oktober 13, 2010

Tji fick en reflekterande människa

Ibland kan man som enskild tänkande och reflekterande människa bli lite förbluffad över hur man använder gemensamma medel. Det är kommunens ansvar att se till medborgarnas bästa, som jag ser det i alla fall. Det är sedan partiernas ansvar att tillsätta förtroendevalda som rimmar med valresultaten. Det är inget konstigt med det. Så fungerar en representativ demokrati.

Nu anställs två nya politiska sekreterare i Kalmar kommun året ut. Politisk sekreterare är en befattning som finns för att stödja fullmäktigegruppernas arbete och man har resurser till detta i förhållande till antalet mandat i fullmäktige. Under resten av året kommer två partier att ha mer resurser än de enligt den parti- och blocköverskridande överenskommelsen har rätt till. Detta sker på grund av att det ska bytas folk på kommunalrådstaburetterna.

Det här är fel, uppåt väggarna fel, oavsett vilket parti som driver igenom det. Att utbilda och förbereda representanter är varje enskilt partis angelägenhet och det ska inte belasta kommunens budget med extrakostnader. Det leder fullständigt fel. Jag hoppades att det goda omdömet skulle stoppa den här lösningen, men tji fick jag. Och kanske får jag betala för att jag står för min åsikt, men det skiter jag faktiskt högtidligen i. Att vara rakryggad och stå för mitt ord är viktigare för mig än att vara populär. Självrespekt är ganska mycket värt, även i politiken.

Inga kommentarer: