tisdag, september 16, 2008

Ett uttalande

Jag tar, som vänsterpartist och demokrat, klart avstånd från hot, våld och trakasserier. Att ifrågasätta någons lagenliga rätt att uttrycka sin åsikt är att jämställa med ett ifrågasättande av de demokratiska spelreglerna och är ovärdigt ett modernt och öppet samhälle. När sådant sker i sammanhang där jag själv är inblandad väljer jag att reagera omedelbart. Det är mycket viktigt att markera var gränserna går för det demokratiska regelverket. Min önskan är att fler skulle värdera vårt styrelseskick lika högt. Kanske når vi dit en dag, men vi har, vilket vi under de senaste dagarna har sett, en bit kvar att gå.

Att tycka innerligt illa om en åsikt är helt lagenligt. Att ifrågasätta den är lika lagenligt. Att däremot hindra den från att uttryckas är såväl moraliskt förkastligt som lagstridigt. Om detta borde vi, i nådens år 2008, vara överens. Men det är vi inte.

Inga kommentarer: