fredag, september 07, 2018

Maktspråk hjälper inte, det är visionerna, viljan, modet och fantasin som saknas!


Oj då, dagens debattartikel i Barometern tog visst illa 😉 Bertil Dahl (V) tar verkligen i från tårna i sin reaktion på tidningens webb:

Axelsson Edström försöker i sista stund innan valet gripa ett tunt halmstrå och medvetet misstolka Vänsterpartiets arbete för en feministisk kommun.
Vänsterpartiet har under många år tagit ledningen och ansvaret för att skapa den jämställda arbetsplatsen (kommunens största) och den jämställda kommunen Kalmar. Det är ett framgångsrikt arbete som prisats även nationellt. Den kampen tänker vi fortsätta med och som ett starkt feministiskt parti ta vårt ansvar i kommunen. Ett starkare stöd i valet ger ännu mer kraft för detta arbete.
Birgitta Axelsson Edström lämnade Vänsterpartiet för många år sedan. Hennes val då hade ingenting med vårt jämställdhetsarbete att göra. Det handlade om något helt annat. Media är ingen plats för den redovisningen.
Vänsterpartiet har både nationellt, i landstinget och i Kalmar kommun under många år arbetat hårt för rättvisa mellan människor oavsett ”kön”, för att garantera lika rättigheter och möjligheter och skapa verklig jämställdhet. Det arbetet ska fortsätta. Att försöka ge en annan bild är att ljuga. Vänsterpartiet är idag det tydliga starkaste feministiska partiet!
Bertil Dahl (V), kommunalråd

Jag vet ju att kritik mot Vänsterpartiet i Kalmar aldrig faller i god jord utom då den levereras från samarbetspartierna S och C. Jag är således inte förvånad över de hårda orden som levereras i texten ovan efter mitt ifrågasättande av Vänsterpartiets feministiska ambitioner. Att Dahl talar maktspråk mot mig idag ger inte anledning att ompröva mitt ställningstagande. Det snarare förstärks. Sedan förstår jag mycket väl att han inte vill diskutera i media varför jag lämnade Vänsterpartiet i Kalmar under 2014. Jag har inget att dölja och har inget emot att prata om sådant som ligger både fyra och åtta år tillbaka i tiden mer än möjligen det faktum att jag har lagt det bakom mig sedan länge. Det har uppenbarligen inte han. Det hade nog inte jag heller om jag hade varit i hans position.

Visionen om ett jämställt och rättvist Kalmar bärs inte längre av Vänsterpartiet som den en gång gjorde. Istället har jämställdheten blivit ett arbete som eventuellt kan göras när utrymme eventuellt finns (och begreppet kön kan sättas inom citationstecken). Facit från de gångna åren visar att listan på sådana viktigare insatser är lång, och vi kan nämna det så kallade nollsummespelet kring GFA som ett tydligt och talande exempel. Det är både fegt och visionslöst politiskt arbete.

För en verkligt rättvis och jämställd kommunal verksamhet i framtiden behövs mer vilja, mer mod och mer fantasi än så i politiken. Vi är beredda att bidra med det, för framtidens skull, inte bara nästan utan på riktigt. Vänsterpartiet borde uppskatta att få draghjälp i feministisk riktning, men så är alltså inte fallet. På andra håll i landet går det att samarbeta, och jag känner mängder av hängivna vänsterpartister som gör ett gott jobb. Tyvärr har det inte smittat av sig till Kalmar. Det utgör ännu ett bevis på att egoismen i Kalmarvänsterns toppskikt är  mycket starkare än viljan att skapa rättvisa.

Jag tror att både Vera och hennes vänner är besvikna på hur feminismen
behandlas inom Vänsterpartiet i Kalmar. Det ser i varje fall så ut, eller hur? 
De saknar nog också visionerna, viljan, modet och fantasin i Kalmars politik.

Inga kommentarer: