lördag, september 01, 2018

Feministiskt initiativ - För framtiden och medmänskligheten!


Debattartikel publicerad i Barometern 1 september 2018
Valet om en dryg vecka handlar om vilken värld vi vill ha i framtiden, en värld där egoismen styr eller en värld där medmänsklighet råder. Det är vi som väljer.

Jag vet vad jag önskar, och jag röstar därefter. Jag vill ha ett fritt Sverige och ett modernt Kalmar som vågar, vill och kan hitta smarta, empatiska och kreativa lösningar på de problem som vi människor under en lång rad av år själva har skapat. Det är bristande helhetssyn som har lagt grunden för miljöförstöring, klimatpåverkan och växande sociala klyftor i samhället. Det är hänsynslöst utnyttjande av resurser i form av både människor och natur som gör att vår samtid känns osäker. Det är bristande solidaritet som gör att jaget ställs framför laget och dörren stängs för den som behöver hjälp. Det är samma bristande solidaritet som stänger ensamkommande barn och ungdomar utanför en framtid och ett hopp när de kommer till Sverige utan att ha något annat alternativ för att överleva.

Vi måste rusta Sverige för framtiden och då gäller att sätta fokus på mänsklig säkerhet istället för att rusta för krig. Feministiskt initiativ är det enda parti som vill minska satsningarna på försvaret och istället satsa på ett hållbart och tryggt samhälle. Inom Sveriges gränser har ingen dött i en traditionell väpnad konflikt på århundraden. Däremot har tusentals kvinnor dött på grund av mäns våld mot kvinnor. Även mäns våld mot andra män är ett reellt säkerhetsproblem. Vi vill bygga starkare lokalsamhällen, inrätta fler sociala insatsteam, ha närmre poliser, uppvärdera polisutbildningen, erbjuda mentorsprogram mot våld, exitprogram för dem som vill lämna kriminaliteten och ökad tillgång till behandling för drogberoende. De som begår allvarliga brott ska få påföljder och Kriminalvårdens rehabiliterande funktioner ska stärkas. Vägen in i kriminalitet ska göras svårare och vägen ur enklare

När Sverige brinner och klimatproblematiken accelererar behövs också feministisk politik för mänsklig säkerhet. Utmaningar och hot mot vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. Även pandemier och miljökatastrofer kan utgöra hot mot Sveriges säkerhet. Klimatförändringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot människors säkerhet och grundläggande levnadsvillkor. Därför bör den nyligen återinförda militära värnplikten avskaffas och ersättas med civil utbildning i krisberedskap via MSB. Vi måste samverka kring säkerhetshot i Europa. Det är tillsammans vi har kraften att möta pandemier, terrorism, klimathot och naturkatastrofer. EU kan vara ett effektivt redskap i det arbetet.

Jag röstar för att Sverige och Kalmar ska gå före och visa vägen med en helhetssyn på nutida problem och framtida utveckling. Det är den enda vägen om framtiden ska räcka längre än vår näsa gör. Därför stödjer jag Feministiskt initiativ i höstens val.

Birgitta Axelsson Edström
Feministiskt initiativ Kalmar

Inga kommentarer: