onsdag, juni 14, 2017

Behov och värde - GFA och kommunen


Debattartikel i Barometern 14 juni 2017
Två grundläggande frågor bör ställas inför ett större inköp: 1. Behöver jag den här varan, och i så fall på vilket/vilka sätt? 2. Har jag råd med den? Speciellt viktigt är det att ställa de frågorna när man ska handla med andras pengar. Om man köper något som den som betalar varken vill ha eller behöver och inte heller har råd med så sitter man så småningom illa till.
Kommunen kommer att äga GFA inom en mycket snar framtid, det vill säga i god tid före nästa val. De tre styrande majoritetspartierna med stöd av SD har en betryggande majoritet för investeringen och hävdar att de 245 miljonerna är kostnadsneutrala relativt dagens lösning med föreningsbidrag. Därmed är fråga nr 2 ovan besvarad.
Frågan är dock om fråga nr 1 ovan ens är ställd. Det är skattebetalarna som kommer att betala. Vilka behov har de/vi av en fotbollsarena som idag används till 15 allsvenska herrmatcher och kanske någon/några cupmatcher per år? Självklart finns på denna stora arena möjligheter att göra mycket mer. Några tips kan vara på sin plats: Samla Kalmars föreningsliv till rådslag och ställ frågan hur GFA kan brukas nu när den blir allas. Utveckla en idrottsmötesplats där ungdomar med olika idrottsintressen och olika kön kan mötas för att lära sig av varandra och om vitsen med idrott. Öppna för möjligheten att investera i tak och ny planbeläggning så att arenan kan användas till större kultur- och musikevenemang året om. Om 245 miljoner inte är en kännbar investering så bör väl inte ett 30-tal miljoner ytterligare vara en omöjlighet?
En kommunägd arenas värde är i hög grad beroende av allmänintresset. Det kan aldrig vara motiverat att stödja ett särintresse, en enda förening som lockar 5000 åskådare 15 gånger per år, med de summor som diskuteras. Ska GFA framöver vara kommunens angelägenhet måste den förstås fylla både större behov och hos fler än så. Bollen ligger nu i knät på kommunens styrande partier och SD. Hur tänker ni spela den?
Birgitta Axelsson Edström, Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: